Excel Advanced for Database & PivotTable ; Part 1

รหัสหลักสูตร: 29096

จำนวนคนดู 1259 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ 

      

จากประสบการณ์การสอนที่ผ่าน พบปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะ “ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการใช้งาน Excel ทำให้ใช้งาน Excel ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ” หรือพูดง่ายๆ ก็คือยังไม่มีความสนิทสนมกับ Excel นั่นเอง 

      

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


วัตถุประสงค์

·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง


·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)


·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel


·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น


·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้


·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้งานได้จริง


·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel


·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ PivotTable ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อมูล External Data มาใช้บน Excel ได้

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการอบรมสัมมนา


1.      ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญมากๆ


·       Excel มีแนวความคิดอย่างไร


·       ส่วนประกอบที่สำคัญของ Excel


·       เทคนิคการทำงานกับข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ตัวเลข วันที่ เวลา ข้อความ


·       เทคนิคการ Format Cells


·       เทคนิคการใช้ Shortcut Keys


2.      แนวความคิดเกี่ยวกับ Excel Database


·       แนวความคิดเกี่ยวกับ Excel Database


·       วิธีการจัดการ Database ใน Excel


·       คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Database


3.      เทคนิคการใช้คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Database


·       Data Filter เครื่องมือสำหรับช่วยกรอง/เลือก/ดู/ค้นหา ข้อมูล


·       Remove Duplicate เครื่องมือช่วยลบข้อมูลที่ซ้ำ


·       Data Sort เครื่องมือสำหรับช่วยจัดเรียง/ขัดกลุ่ม ข้อมูล


·       Data Group & Outline เครื่องมือสำหรับช่วยดูข้อมูลเป็นกลุ่มๆ/สรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ


·       การสร้างกราฟ (Insert Chart) แบบด่วนๆ


·       Format as Table เครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ


·       เครื่องมือสำหรับช่วยทำ Dynamic Range


·       Data Text to Columns เครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆ คอลัมน์


·       Fill Blanks เครื่องมือสำหรับช่วยเติมข้อมูลในเซลล์ว่างอย่างรวดเร็ว


·       เลือกข้อมูลเฉพาะที่มองเห็น


4.      Pivot Table & Pivot Chart เครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน & วิเคราะห์ข้อมูล แบบโต้ตอบได้


·       แนวคิดการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล


·       แนวความคิดของ PivotTable


·       ข้อมูลสำหรับการทำ PivotTable


·       วิธีการสร้าง PivotTable


·       แนะนำการวาง Layout เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ


·       แนะนำเครื่องมือของ PivotTable


·       การทำงานกับ PivotChart


5.      เจาะลึกการใช้งาน PivotTable


·       การปรับ Layout ให้ได้ดั่งใจ


·       การปรับแต่งตาราง PivotTable ให้ได้ดั่งใจ


·       การใช้งานคำสั่ง SubTotals


·       การใช้งานคำสั่ง Sort


·       การแสดงผลตัวเลขสรุปด้วยฟังก์ชัน SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN


·       การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอื่นๆ เช่น % of Totals, % of Row, % of Column


·       การ Group ข้อมูลวันที่เป็น Year, Quarter, Month


·       การ Group ข้อมูลตัวเลขเป็น ช่วงต่างต่างๆ


·       การทำรายงาน PivotTable จากแหล่งข้อมูลภายนอก (Get External Data)


6.  Workshop & Tips & Tricks & Techniques พร้อมตัวอย่างที่น่าสนใจอีกมากมาย

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด