อบรมฟรี\"เทคนิคการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization)\"

รหัสหลักสูตร: 3078

จำนวนคนดู 1045 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ของฟรี, อินเตอร์เนต, โรงแรมดิเอมเมอรัล, ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Best Forecasting and Inventory Replenishment, การเจริญขององค์กร, อบรม ความคิดสร้างสรรค์, อบรมฟรี พ.ค. 53, ความเสี่ยงในภาวะวิกฤต, กลยุทธ์การบริหารความเส

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด