หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

รหัสหลักสูตร: 37373

จำนวนคนดู 955 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างการหรือการเจ็บป่วยทั่วไป

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. หลักการปฐมพยาบาล/ คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล

2. การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนและทั่วไป

3. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติเป็นลม

4. บาดแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล

5. การตกเลือดและการห้ามเลือด

  • ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือดโดยการใช้ผ้ายืดและผ้าสามเหลี่ยม
  • การห้ามเลือดกรณีกระดูกหักแบบเปิดหรือมีวัสดุปักคา

6. การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกและการปฐมพยาบาล

  • ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้ายืดสำหรับบาดแผลปิด

7. ฝึกปฏิบัติการดามกระดูก

8. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

9. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ-สิ่งแปลกปลอม

10. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ท่าและวิธีการของการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม

  • ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดย Board

ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support

1. การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยัดเต้น

2. ข้อบ่งชี้ในการกู้ชีวิต

3. การสาธิตการกู้ชีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และ เด็กเล็ก

4. ฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิต

5. สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์

6. สรุปคำถามและคำตอบ


รูปแบบการอบรม:  บรรยาย,พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ถาม-ตอบ ,ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: ปฐมพยาบาล, กู้ชีพเบื้องต้น, อบรม , สัมมนา , hrdzenter, first aid, cpr, อบรม,first aid , มีใบCer

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด