หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

จำนวนคนดู 448 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1.เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากประกันสังคม
2. เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน
หัวข้ออบรมสัมมนา
หน้าที่หลักของประกันสังคม
   ประเภทผู้ประกันตน
   กองทุนประกันสังคม
   สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน
   กองทุนเงินทดแทน
   เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน
   
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมนา, การขาย, การบริการ, ที่ปรึกษา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด