หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 27

จำนวนคนดู 401 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 27
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการตลาดสมัยใหม่ และเข้าใจผู้บริโภคแบบเจาะลึกเพื่อนำมาสู่การทำยุทธศาสตร์ ทางการตลาดแก่ธุรกิจตน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ทางการตลาดได้อย่างดี เรียนรู้การวางแผนทางการตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำการเขียนและการนำเสนอแผนการตลาดไปปฏิบัติใช้ในองค์กรต่อไป
หัวข้ออบรมสัมมนา
1. Marketing Strategy   ยุทธศาสตร์การตลาด  6 ชั่วโมง
2. Marketing At Work การตลาดภาคปฏิบัติ   3  ชั่วโมง
3. Brand Building Strategy & Management  ยุทธศาสตร์การสร้างตราผลิตภัณฑ์ 6  ชั่วโมง  
4. Digital Marketing Strategy ยุทธศาสตร์การตลาดดิจิตอล  6  ชั่วโมง
5. Behavioral Economics for Marketing เศรษฐศาสตร์การตลาด 6 ชม.
6. Workshop: Marketing Plan การเขียนและนำเสนอแผนการตลาด  6  ชั่วโมง
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, การตลาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด