สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 27

จำนวนคนดู 271 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 27
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการตลาดสมัยใหม่ และเข้าใจผู้บริโภคแบบเจาะลึกเพื่อนำมาสู่การทำยุทธศาสตร์ ทางการตลาดแก่ธุรกิจตน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ทางการตลาดได้อย่างดี เรียนรู้การวางแผนทางการตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำการเขียนและการนำเสนอแผนการตลาดไปปฏิบัติใช้ในองค์กรต่อไป
หัวข้ออบรมสัมมนา
1. Marketing Strategy   ยุทธศาสตร์การตลาด  6 ชั่วโมง
2. Marketing At Work การตลาดภาคปฏิบัติ   3  ชั่วโมง
3. Brand Building Strategy & Management  ยุทธศาสตร์การสร้างตราผลิตภัณฑ์ 6  ชั่วโมง  
4. Digital Marketing Strategy ยุทธศาสตร์การตลาดดิจิตอล  6  ชั่วโมง
5. Behavioral Economics for Marketing เศรษฐศาสตร์การตลาด 6 ชม.
6. Workshop: Marketing Plan การเขียนและนำเสนอแผนการตลาด  6  ชั่วโมง
วิทยากร
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ดร.สมฤดี  ศรีจรรยา
    ผู้อำนวยการ สถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
3) อ.ณรงค์เวทย์  วจนพานิช
    ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
4) อ.อาทิตย์  เห็นสุข
   อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด
5) อ.ประสิทธิ์  วรฉัตราวนิช
    ผู้อำนวยการ นิวมีเดียและอีคอมเมิร์ส 
    บริษัท เอ.อาร์ อิมฟอร์เมชัน แอนด์พับลิเคชัน จำกัด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, การตลาด