Quality 4.0 Integrated Management System

รหัสหลักสูตร: 38059

จำนวนคนดู 636 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

1.เพื่อให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบคุณภาพ

2. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำระบบบริหารคุณภาพไปใช้ในการบริหารให้เกิดคุณภาพ

3. เพื่อให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงคุณภาพของระบบบริหาร

4. ผู้บริหารสามารถนำระบบบริหารในเชิงบูรณการไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้รวดเร็ว

หัวข้ออบรมสัมมนา

                   วิวัฒนาการของการจัดการคุณภาพและการบริหารคุณภาพ

                   คุณภาพที่เกิดจากการดำเนินงาน(ระบบการบริหารเพื่อให้เกิดคุณภาพ สู่ คุณภาพของระบบการ

                   บริหาร)

                   การบริหารคุณภาพเชิงบูรณาการ

                   แนวทางของการมุ่งสู่ความเป็นเลิศของการบริหาร(PerformanceExcellence)

                    บทสรุป

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: วิวัฒนาการของคุณภาพ 1.0 สู่ คุณภาพ 4.0, ระบบบริหารเพื่อให้เกิดคุณภาพ, โอกาสทางธุรกิจ, แก้ปัญหาคน (พนักงาน), ลดต้นทุน ลดเวลา, ธุรกิจยั่งยืน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด