ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

จำนวนคนดู 116 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการบริการให้โดนใจลูกค้า โดยเน้นหนักในเรื่องคำพูดและน้ำเสียง

2.เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการทางโทรศัพท์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถูกอกถูกใจลูกค้า

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย

1.บริการของ พนักงานให้บริการทางโทรศัพท์ นั้น สำคัญไฉน?

2.เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์

3.ลักษณะพิเศษของการบริการทางโทรศัพท์ ที่จำเป็นต้องรู้

(9 วิธีสุดยอดเทคนิคการจัดการมนุษย์ เพื่อสร้างพลังใจอันแข็งแกร่งในการให้บริการ)

4.สุดยอดบริการให้โดนใจ/ประทับใจลูกค้า - ทักษะการฟัง และ น้ำเสียง (เน้นในเรื่องการฟังลูกค้าจบ และให้เข้าใจก่อนตอบไม่ assume คำถามและตอบไปแบบผิดๆ

•โทรศัพท์

5.กิจกรรม Role Play “บริการอย่างเข้าอกเข้าใจลูกค้า”- ทางโทรศัพท์

(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ)

6.****หัวข้อพิเศษ วิเคราะห์ลูกค้า เพื่อให้บริการอย่างเข้าอกเข้าใจ เลือกแค่ลูกค้าอารมณ์ และ เหตุผล ลูกค้าภาพใหญ่และรายละเอียด วิเคราะห์ ทำความเข้าใจประเภทลูกค้า และ การรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท

7.****หัวข้อพิเศษ ตัวอย่างคำพูดที่ควรใช้ในการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

(คำพูดมาตรฐานในการให้บริการทางโทรศัพท์)

8.มารยาทในการใช้โทรศัพท์

(การรับสายโทรศัพท์ การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข้อความ และ อื่นๆที่จำเป็นในการใช้โทรศัพท์ให้ดีเลิศ)

9.การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

10.การจัดการข้อร้องเรียน ความไม่พอใจ และคำตำหนิจากลูกค้า - เทคนิคการเจรจาต่อรอง, การประนีประนอม, การทำให้ลูกค้าสงบลง

11.คุณสมบัติ บุคลิกภาพ EQ ผู้ให้บริการ - เรียนรู้เพื่อปรับปรุงตนเอง

12.สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้


วิทยากร
วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, การบริการ, ทักษะ, บริการทางโทรศัพท์, การสื่อสาร
เทคนิคการออกแบบบูธ ในงานแสดงสินค้า และ ร้านค้าอย่างไร....ให้โดนใจลูกค้า
3900บาท
หลักสูตร : เทคนิคการออกแบบบูธ ในงานแสดงสินค้า และ ร้านค้าอย่างไร....ให้โดนใจลูกค้า หัวข้อในการฝึกอบรม 1.วัตถุประสงค์หลัก และรอง ของการออกแบบบูธในงานแสดงสินค้า และ ร้านค้า 2. เทคนิคและวิธีในการค้นหา และนำเสนอ ความสนใจ และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
Customer Focus on Sales & Service
3,900บาท
ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานจะต้องทราบ เพื่อให้สามารถตอบสนองและให้บริการได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น
Customer Service Improvement การปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
3700บาท
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือภาคธุรกิจใดในโลกนี้ ก็ไม่อาจหลีกหนี "การให้บริการลูกค้า (Customer Service)" ได้ เพราะ "งานบริการ" มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ แม้แต่ระบบขององค์กรเป็นสากล ก็ให้ "ความสำคัญ" อย่างเช่นระบบ ISO 9000 เป็นต้น ก็ระบุไว้อย่างชัดเ
เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วย การขายเชิงวิเคราะห์
3800บาท
 ถ้าคุณเป็นนักขายที่เคยทำงานหนัก แต่เจอรูรั่วในระบบการขาย  ถ้าคุณเป็นนักขายที่อยากก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพในอีกระดับหนึ่ง  ถ้าคุณอยากจัดระบบระเบียบ อยากบริหาร “การขาย” ของตนเอง ....นี่คือหลักสูตรสำหรับคุณ....
การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า
3800บาท
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ
ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน
3900บาท
หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า และนำเข้า+ส่งออก ถึงเงื่อนไขของการชำระเงิน การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสร
กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
3900บาท
การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง
3,900บาท
นักจัดซื้อทุกคนต้องรู้หลักกฎหมายซื้อขายเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา
3900บาท
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1) เตรียมพร้อมสำหรับการทำกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษา 2) นักขายที่ปรึกษามืออาชีพ 3) แนวคิดสู่ความสำเร็จของการขายที่ปรึกษา 4) ความสำคัญของการวาง