registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

นายหน้าอสังหาฯ ยุคดิจิตอล ใครเริ่มก่อน รวยก่อน

จำนวนคนดู 614 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
นายหน้าอสังหาฯ ยุคดิจิตอล  ใครเริ่มก่อน รวยก่อน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1. เพื่อแนะนำอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ ผู้กำลังมองหาอาชีพ หรือ สนใจในธุรกิจ

2. เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้สนใจงานนายหน้า

3. เพื่อส่งเสริม ยกระดับและสนับสนุนให้ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีการทำงานที่เป็นระบบได้รับความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม


หัวข้ออบรมสัมมนา
  • ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์  
  • โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
  • แนวทางในการทำงานตัวแทนนายหน้าอย่างเป็นระบบ 
  • ธุรกิจตัวแทนนายหน้าและผลตอบแทน 
  • บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่สนับสนุนการทำงานของตัวแทนนายหน้า 
  • รูปแบบการร่วมงานกับ เอสเตท คอร์นเนอร์ ช่องทางที่ทุกคนเลือกได้ 


Sponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนาฟรี, อสังหาริมทรัพย์, คลอสฟรี, ตัวแทนนายหน้า, นายหน้าขายบ้าน, อาชีพตัวแทน