สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Project Management การบริหารโครงการ

จำนวนคนดู 162 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Project Management การบริหารโครงการ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ในการทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานโครงการซึ่งเป็นการสร้างฐานธุรกิจให้มีความแข็งแรงด้วยโครงการที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ โครงการที่ทำโดยปราศจากการวางแผนที่ดีจะไม่ประสบความสำเร็จ การทำโปรเจคอาจใช้จ่ายเงินลงทุนจำนวนมาก หากผลออกมาไม่ดีหลังการทำโปรเจคก็จะส่งผลเสียต่อองค์กรไม่มากก็น้อย อาจมากจนมีผลต่อเสถียรภาพขององค์กรก็เป็นได้
หัวข้ออบรมสัมมนา
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.เรียนรู้วิธีการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบมีประสิทธภาพ

2.เรียนรู้องค์ประกอบในการทำโปรเจค

3.เรียนรู้ตัวอย่าง Project Proposal ที่ดีนำไปใช้ต่อได้ทันที

4.เรียนตัวอย่างของ Project Proposal ที่ดีในการนำเสนอผู้บริหาร

5.บุคคลากรที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่

6.เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการทำโปรเจค

7.เรียนรู้การคัดเลือกโปรเจคที่ควรทำตามลำดับก่อนหลัง

8.เรียนรู้การควบคุมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด

9.เรียนรู้วิธีการคำนวณผลประโยชน์จากการทำโปรเจค

กำหนดการและหัวข้อการอบรม

09:00 – 14:30

•ประโยชน์ของการทำ Project Management

•บทบาทหน้าที่ของ Project Manager

•ขั้นตอนการทำ Project Management

•Initiation – Project Defining

•หลักการเลือกทำโปรเจคที่ให้ผลสูงสุด

•วิธีการทำแบบข้อเสนอโครงการที่สมบูรณ์ (Project Proposal) – 12 Elements

•การคำนวณผลตอบแทนของโครงการ-Project Feasibility Study/ Payback Period

•การคำนวณผลตอบแทนทุกด้านของโครงการ Improvement Project

•Financial - ทั้ง Green Dollars และ Blue Dollars

•Non-Financial – ที่มีผลต่อองค์กร

•ดูตัวอย่าง Project Proposal ที่ถูกต้องและสมบูรณ์

•Project Storyboard / Control Map

•Planning / Design

•Project Objectives

•หลักการเขียนเป้าหมายของการโครงการให้สมบูรณ์Project Team Member ที่สมบูรณ์

•SMART

•Change+Quality+Reference+Magnitude+Time-Frame

•Project Storyboard-เข็มทิศในการทำโครงการ

•Project Kick-off – การเปิดโครงการ

•Project Cost Estimation

•กับดักในการทำ Cost Estimation

•การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำโปรเจค

•ตัวอย่าง Template การวิเคราะห์ความเสี่ยง

•การควบคุมกิจการของโครงการด้วย Gantt Chart

•ตัวอย่างของ Gantt Chart

•การควบคุมเวลาการทำงานด้วยเครื่องมือ PERT และ CPM

•กับดักในการวางแผนที่ไม่ดี

•Production / Execution การดำเนินการโครงการที่เป็นระบบ

•Monitoring and Controlling การควบคุมและติดตามผล

•การวัดผลความคืบหน้าแต่ละกิจกรรม

•ตัวอย่างตารางที่ใช้ในการวัดผลความคืบหน้า

•Project Reporting

•การประเมินผลโครงการเป็นระยะ Project Evaluation Progress

•ตัวอย่าง Project Evaluation Template

•ตัวอย่าง Project Result Tracking Template

•การทำ Project เพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น – Improvement Project

•หลักการปรับปรุงการทำงานด้วย Cross Functional Process Mapping Methodologyความแตกต่างการทำ Improvement Project ด้วยการทำ Brain Storming vs Cross

•Project Storyboard 5 Elements

•การระบุข้อปัญหาอย่างละเอียด

•การแก้ไขปัญหาแบบคิดนอกกรอบ

•การแก้ไขปัญหาโดยไม่มองปัญหาในเบื้องต้น

•การสร้างแผนการปรับปรุง

•การลำดับแผนการปรับปรุงตามสิ่งที่ควรทำก่อน

•ความแตกต่างการทำ Improvement Project ด้วยการทำ Brain Storming vs Cross

•Functional Process Mapping Methodology

•หลักการลดความสูญเสีย 8 ประการของการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การทำ Improvement Project

•เทคนิคในการทำ Improvement Project

•5W 1H

•ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify

•PDCA

•Cross Functional Process Map

•SIPOC Tool

•การค้นหารากแท้ของปัญหาเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์

•การใช้หลัก 80/20 เพื่อการแก้ไขปัญหาสำคัญก่อน

•14:45 – 16:00

•ทำเวิร์คช็อป

•Workshop - วิธีการคัดเลือกโครงการที่จะทำ จัดลำดับก่อนหลังเพื่อการเลือกทำโปรเจคที่มีผลมากก่อน

•Closing


Sponsored
สอนมือใหม่ทำกำไรในตลาดต่างประเทศ หุ้นอเมริกา, ทอง, น้ำมัน และสกุลเงินต่างๆ

- เพื่อให้คนสนใจเทรดได้มีความรู้อย่างถูกต้องก่อนการลงทุน- เพื่อให้รู้จักระบบวิเคราะห์ใน...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมี

 อาจารย์ สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์ (วิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ MBA ธรรมศาสตร์)

•กรรมการผู้จัดการบริษัทฝึกอบรม อดีตผู้บริหารระดับสูงองค์กรผู้นำธุรกิจยอดขายกว่าหมื่นล้านบาทต่อปี

•ประสบการณ์การปรับปรุงคุณภาพองค์กรในบริษัททีมีชื่อเสียงกว่า 20 ปี สามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มยอดขายให้บริษัทได้ปีละหลายสิบล้านบาทด้วย Lean Six Sigma

•ผ่านการอบรมด้าน Six Sigma และ Quality Improvement กว่า 200 ชั่วโมงจากสถาบันที่มีชื่อเสียงประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป

•เป็นทั้ง Quality Courses Trainer และ Facilitator ระดับ Master Black Belt

•Vice President – Total Quality Department บริษัท Citibank (Thailand) ทำงาน Full Time กว่า 5 ปีด้าน Quality Improvement รับผิดชอบการปรับปรุงคุณภาพการทำงานทั้งองค์กรโดย Process Improvement through 6 Sigma Concept

•ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

•อดีตผู้บริหารในบริษัทชั้นนำกว่า 25 ปีเช่น Citibank, Seven Eleven, Amway, Avon, ICI Paints, Berli Jucker


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Project Management