สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Project Management การบริหารโครงการ

Project Management การบริหารโครงการ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
ในการทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานโครงการซึ่งเป็นการสร้างฐานธุรกิจให้มีความแข็งแรงด้วยโครงการที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ โครงการที่ทำโดยปราศจากการวางแผนที่ดีจะไม่ประสบความสำเร็จ การทำโปรเจคอาจใช้จ่ายเงินลงทุนจำนวนมาก หากผลออกมาไม่ดีหลังการทำโปรเจคก็จะส่งผลเสียต่อองค์กรไม่มากก็น้อย อาจมากจนมีผลต่อเสถียรภาพขององค์กรก็เป็นได้
วันที่จัดงาน
วันที่ 19 มิถุนายน 2561

09.00-1600

หัวข้ออบรมสัมมนา
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.เรียนรู้วิธีการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบมีประสิทธภาพ

2.เรียนรู้องค์ประกอบในการทำโปรเจค

3.เรียนรู้ตัวอย่าง Project Proposal ที่ดีนำไปใช้ต่อได้ทันที

4.เรียนตัวอย่างของ Project Proposal ที่ดีในการนำเสนอผู้บริหาร

5.บุคคลากรที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่

6.เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการทำโปรเจค

7.เรียนรู้การคัดเลือกโปรเจคที่ควรทำตามลำดับก่อนหลัง

8.เรียนรู้การควบคุมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด

9.เรียนรู้วิธีการคำนวณผลประโยชน์จากการทำโปรเจค

กำหนดการและหัวข้อการอบรม

09:00 – 14:30

•ประโยชน์ของการทำ Project Management

•บทบาทหน้าที่ของ Project Manager

•ขั้นตอนการทำ Project Management

•Initiation – Project Defining

•หลักการเลือกทำโปรเจคที่ให้ผลสูงสุด

•วิธีการทำแบบข้อเสนอโครงการที่สมบูรณ์ (Project Proposal) – 12 Elements

•การคำนวณผลตอบแทนของโครงการ-Project Feasibility Study/ Payback Period

•การคำนวณผลตอบแทนทุกด้านของโครงการ Improvement Project

•Financial - ทั้ง Green Dollars และ Blue Dollars

•Non-Financial – ที่มีผลต่อองค์กร

•ดูตัวอย่าง Project Proposal ที่ถูกต้องและสมบูรณ์

•Project Storyboard / Control Map

•Planning / Design

•Project Objectives

•หลักการเขียนเป้าหมายของการโครงการให้สมบูรณ์Project Team Member ที่สมบูรณ์

•SMART

•Change+Quality+Reference+Magnitude+Time-Frame

•Project Storyboard-เข็มทิศในการทำโครงการ

•Project Kick-off – การเปิดโครงการ

•Project Cost Estimation

•กับดักในการทำ Cost Estimation

•การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำโปรเจค

•ตัวอย่าง Template การวิเคราะห์ความเสี่ยง

•การควบคุมกิจการของโครงการด้วย Gantt Chart

•ตัวอย่างของ Gantt Chart

•การควบคุมเวลาการทำงานด้วยเครื่องมือ PERT และ CPM

•กับดักในการวางแผนที่ไม่ดี

•Production / Execution การดำเนินการโครงการที่เป็นระบบ

•Monitoring and Controlling การควบคุมและติดตามผล

•การวัดผลความคืบหน้าแต่ละกิจกรรม

•ตัวอย่างตารางที่ใช้ในการวัดผลความคืบหน้า

•Project Reporting

•การประเมินผลโครงการเป็นระยะ Project Evaluation Progress

•ตัวอย่าง Project Evaluation Template

•ตัวอย่าง Project Result Tracking Template

•การทำ Project เพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น – Improvement Project

•หลักการปรับปรุงการทำงานด้วย Cross Functional Process Mapping Methodologyความแตกต่างการทำ Improvement Project ด้วยการทำ Brain Storming vs Cross

•Project Storyboard 5 Elements

•การระบุข้อปัญหาอย่างละเอียด

•การแก้ไขปัญหาแบบคิดนอกกรอบ

•การแก้ไขปัญหาโดยไม่มองปัญหาในเบื้องต้น

•การสร้างแผนการปรับปรุง

•การลำดับแผนการปรับปรุงตามสิ่งที่ควรทำก่อน

•ความแตกต่างการทำ Improvement Project ด้วยการทำ Brain Storming vs Cross

•Functional Process Mapping Methodology

•หลักการลดความสูญเสีย 8 ประการของการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การทำ Improvement Project

•เทคนิคในการทำ Improvement Project

•5W 1H

•ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify

•PDCA

•Cross Functional Process Map

•SIPOC Tool

•การค้นหารากแท้ของปัญหาเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์

•การใช้หลัก 80/20 เพื่อการแก้ไขปัญหาสำคัญก่อน

•14:45 – 16:00

•ทำเวิร์คช็อป

•Workshop - วิธีการคัดเลือกโครงการที่จะทำ จัดลำดับก่อนหลังเพื่อการเลือกทำโปรเจคที่มีผลมากก่อน

•Closing


วิทยากร
อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมี

 อาจารย์ สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์ (วิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ MBA ธรรมศาสตร์)

•กรรมการผู้จัดการบริษัทฝึกอบรม อดีตผู้บริหารระดับสูงองค์กรผู้นำธุรกิจยอดขายกว่าหมื่นล้านบาทต่อปี

•ประสบการณ์การปรับปรุงคุณภาพองค์กรในบริษัททีมีชื่อเสียงกว่า 20 ปี สามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มยอดขายให้บริษัทได้ปีละหลายสิบล้านบาทด้วย Lean Six Sigma

•ผ่านการอบรมด้าน Six Sigma และ Quality Improvement กว่า 200 ชั่วโมงจากสถาบันที่มีชื่อเสียงประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป

•เป็นทั้ง Quality Courses Trainer และ Facilitator ระดับ Master Black Belt

•Vice President – Total Quality Department บริษัท Citibank (Thailand) ทำงาน Full Time กว่า 5 ปีด้าน Quality Improvement รับผิดชอบการปรับปรุงคุณภาพการทำงานทั้งองค์กรโดย Process Improvement through 6 Sigma Concept

•ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

•อดีตผู้บริหารในบริษัทชั้นนำกว่า 25 ปีเช่น Citibank, Seven Eleven, Amway, Avon, ICI Paints, Berli Jucker


สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)


วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330

พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

1.2ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752

Fax. 02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Ptstraining
ชื่อผู้ติดต่อ:อรัญญา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-6183752

หากท่านต้องการสมัคร Project Management การบริหารโครงการ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3,900.00บาท
การบริหารงานขาย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันให้ผลการทำงานที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อเชื่อวันของพนักงานขายทรงประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและอยู่ได้ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนอยู่ ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนผลักดันใ
4800บาท
เพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เลขานุการยุคใหม่จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการที่ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย
3900บาท
การบริหารงานขาย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันให้ผลการทำงานที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อเชื่อวันของพนักงานขายทรงประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและอยู่ได้ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนอยู่ ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนผลักดันใ
9400บาท
้่มาเป็นพนักงานทำความสะอาดแบบมืออาชีพกับเทคนิคความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี
3500.00บาท
วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจก็เพื่อต้องการให้วัฎฎะจักรของการซื้อซ้ำ ขายเพิ่ม หรือการบอกต่อของลูกค้าเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ธุรกิจเกิดความต่อเนื่องและเติบโต ดังคำกล่าวของ "อัลเฟรด แอล สโลน : ประธานบริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส" ที่ว่า "หนทางที่ด่วนที่สุดที
3800บาท
ปัจจุบันทุกองค์กร ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐ ต้องมีการทำโครงการ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจลงสู่หน่วยย่อยธุรกิจ และการจัดทำโครงการจะเป็นตัวแบบที่ทำให้แต่ละหน่วยย่อยสามารถบริหารจัดการภายในหน่วยย่อยของตนเองให้ครบวงจรมากขึ้น สามารถสร้างความรวดเร็วและการตอบสน
4,500บาท
หลักการและเหตุผล บริษัทเอกชนเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล การบริหารงานจึงจำเป็นจะต้องนำกฎหมายแรงงานต่างๆ เข้ามาบังคับใช้กับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ที่จะต้องดูแล
3900บาท
องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลงนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มี
2990บาท
เหมาะสำหรับเลขานุการ หน่วยงานธุรการประสานงาน บัญชี/การเงิน และบุคลากรที่ต้องทำงานกับเอกสารจำนวนมาก