registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาฟรี!! BIM เพื่องานก่อสร้างไทย “ArchiCAD Thai BIM for Construction 2019”

จำนวนคนดู 337 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี!! BIM เพื่องานก่อสร้างไทย “ArchiCAD Thai BIM for Construction 2019”
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เรียนเชิญท่านผู้สนใจในเทคโนโลยี BIM เพื่องานก่อสร้างเข้าร่วมงานสัมมนา ArchiCAD Thai BIM for Construction 2019 ซึ่งจัดขึ้นเพื่ออัพเดต และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านงานออกแบบบนมาตรฐาน BIM (Building Information Modeling) เพื่อยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของท่าน ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดงานก่อสร้างยุคใหม่


ซึ่งภายในงานท่านจะได้อัพเดตเทรนด์ของเทคโนโลยี BIM ที่จะมีผลกระทบต่อตลาดก่อสร้างของไทยปี 2019 ใน BIM Trends 2019 และพบกับBIM IN ONE ซึ่งเป็น BIM Model on the Cloud ฟรีคลัง BIM โมเดลของสินค้าจริงจากผู้ผลิต ต่อยอดการออกแบบบนมาตรฐาน BIM และมาร่วมแกะกล่อง ArchiCAD Thai BIM เวอร์ชั่นล่าสุด 2.0 ไปพร้อมๆ กันใน What’s New ArchiCAD Thai BIM V.2.0 ที่เพิ่มเครื่องมือการถอดปริมาณอาคารทั้งหลัง แบบเบ็ดเสร็จ พร้อมปรับปรุงความสามารถที่หลากหลายจากเวอร์ชั่นเดิม พร้อมด้วยเปิดตัว Prota Structure Software (Automated Building Design and Detailing Technology) ซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ วิเคราะห์ และทำ Shop Drawing ของงานโครงสร้างทางวิศวกรรม จบครบในตัวเดียว

หัวข้ออบรมสัมมนา
12.30 - 13.00 :ลงทะเบียนเข้างาน

13.00 - 13.20 :BIM Trends 2019

อัพเดตเทรนด์ของเทคโนโลยี BIM ที่จะมีผลกระทบต่อตลาดก่อสร้างของไทยในปี 2019

13.20 - 14.15 :What’s New ArchiCAD Thai BIM V.2.0

แกะกล่อง ArchiCAD Thai BIM เวอร์ชั่นล่าสุด 2.0 ที่เพิ่มเครื่องมือการถอดปริมาณอาคารทั้งหลัง แบบเบ็ดเสร็จ พร้อมปรับปรุงความสามารถที่หลากหลายจากเวอร์ชั่นเดิม

14.15 - 14.45 :BIM IN ONE

เทรนด์ที่น่าจับตามองกับ BIM Model on the Cloud ฟรีคลัง BIM โมเดลของสินค้าจริงจากผู้ผลิต ต่อยอดการออกแบบบนมาตรฐาน BIM

14.45 - 15.00 :Break

15.00 - 15.45 :Prota Structure Software (Automated Building Design and Detailing Technology)

เปิดตัวซอฟต์แวร์ Prota สำหรับงานออกแบบ วิเคราะห์ และทำ Shop Drawing ของงานโครงสร้างทางวิศวกรรม จบครบในตัวเดียว

15.45 - 16.30 :What’s New Oracle Primavera

ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารงานโครงการ (EPPM : Enterprise Project Portfolio Management) ยกระดับการบริหารจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกัน อย่างเป็นระบบ

Sponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: BIM เพื่องานก่อสร้างไทย, BIM, ArchiCAD Thai BIM
เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3900บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคล เป็นกุนซือให้กับผู้บริหารเพื่อชี้ช่องทางสวรรค์ว่า ยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน
หลักสูตร อบรม Customer Complaint Management  (รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ)
3,900บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขายและนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งโดยตรงแบบเผชิญหน้า การร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆที่จะทำให้ผู้อบรมไ
อบรมหลักสูตร competency
3900บาท
หลักสูตร Competency คือ การให้องค์ความรู้ด้าน Competency Based เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงาน โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ สามารถมองเห
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้สามารถนำเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ไปดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015
HRD for New HRD Staff
3800บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมของระบบงาน HR โดยมุ่งเน้นเรื่องงาน HRD เป็นสำคัญ 2. สามารถนำเทคนิคและเคร
Smart Presentation for Kaizen
3800บาท
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ 2. เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานที่สั้น กระชับ ตรงประเด็น 3. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการนำเสนอ
หลักสูตรอบรม ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่เข้าใจลูกน้อง และ ลดช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างตน กับ ลูกน้องได้ โดยผ่านการทำ กิจกรรม เก
หลักสูตรอบรม หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการและบริษัทเชิดชู
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรมWorkshop เพื่อพัฒน