หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)

รหัสหลักสูตร: 65879

จำนวนคนดู 222 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 20 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

          การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

          หลักสูตร Enterprise Risk Management เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ โดยการนำแนวคิด วิธีปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นใจในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์

          1.เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ และการนำไป Implementสอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
•ความหมายและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

•โครงสร้างองค์กรกับการบริหารความเสี่ยง

•บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง

  1. Governance and Culture (การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร)
  2. Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร)
  3. Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน)
  4. Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง)
  5. Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน)

•Workshop กิจกรรมกลุ่ม


รูปแบบการเรียนรู้

  •การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

  •การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารความเสี่ยง, อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง, Enterprise Risk Management, Organize Risk Management, การบริหารความเสี่ยง, การจัดการความเสี่ยง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด