หลักสูตร การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

รหัสหลักสูตร: 67178

จำนวนคนดู 698 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
รอบที่

1

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

       ปัจจุบันการขนส่งมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการจากระบบการขนส่งในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าการวางแผนด้านการผลิตหรือบริการการตรวจสอบการบรรจุสินค้า และการจัดส่งหรือขนส่งไปยังลูกค้าที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆ ขั้นตอนมีระบบการขนส่งที่มีรายละเอียดที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารการขนส่งที่กล่าวมาทั้งหมดยังแฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในด้านการขนส่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการขนส่งดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการบริหารการขนส่งการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านการขนส่งเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป


วัตถุประสงค์

 1.  สามารถเข้าใจแนวคิดการบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
 2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานขนส่ง
 3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตระบบงานขนส่ง
 4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในระบบงานขนส่งและสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 5.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานขนส่งได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.หลักแนวคิดการขนส่งกับกระบวนการโลจิสติกส์ในภาพรวม

2.หลักพื้นฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า

3.รูปแบบหลักการของการขนส่ง

4.การขนส่งสินค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

5.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

6.ขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานขนส่ง

7.การจัดเส้นทางและการจัดตารางการขนส่ง

8.โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า

9.การจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก

10.การวบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านขนส่ง

11.การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า

12.ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านขนส่ง

13.เทคนิคการจัดการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง

14.Workshop การบ่งชี้ความสูญเปล่าในกิจกรรม Logistics & Supply Chain เพื่อการพัฒนาองค์กร

15.การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

16.ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการงาน Logistics ที่มีผลต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

17.Workshop การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานเพื่อการลดต้นทุน

18.การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ธุรกิจขนาดใหญ่อย่างยั่งยืนในยุค 4.0

19.สรุปการเรียนรู้และถามตอบ


ลักษณะการเรียนรู้

     •การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

     •ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

     •กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

อบรมสำหรับองค์กร (การผลิต)

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ( LEAN Supply Chain , Manufacturing , Logistics)TPM,TQM, QCC, 5S , Kaizen, Suggestion etc.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความปลอดภัย,การทำงาน/การใช้งาน, การบำรุงรักษา และการขับขี่ รถยกอุตส

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้บริหาร หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง

•ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

•ไม่เกิน 30 คน


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ลดต้นทุน, หลักพื้นฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า, รูปแบบหลักการของการขนส่ง, ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านขนส่ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด