อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version)

รหัสหลักสูตร: 66016

จำนวนคนดู 149 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5  (Draft version)
รอบที่

1

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 6 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีบ้างเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนจาก Version 4 การผลิตอาหารเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นจะต้องสะอาดปลอดภัย ก่อนจะส่งสินค้านั้นไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยยึดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตถึงความจำเป็นในการควบคุมในการผลิต เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารได้เป็นอย่างดี


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

   1.สามารถนำความรู้ของระบบ ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 ใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตอาหาร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้หับผู้บริโภค

   2.สามารถนำความรู้ของระบบตามข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

   1.CODEX GHP & HACCP

   2.บทนำ GHP&HACCP

   3.WHO 5 Keys to Safer Food

   4.Greneral Principles

   5.GHPs HACCP rev.5 (คำศัพท์ใหม่)

   6.Section 1 บทนำและการควบคุมอันตรายในอาหาร

   7.Section 2 การผลิตขั้นต้น (Primary Production)

   8.Section 3 สถานประกอบการ : การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

   9.Section 4 การฝึกอบรมและความสามารถ

   10.Section 5 การบำรุงรักษาสถานประกอบการ การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ และการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ

   11.Section 6 สุขลักษณะส่วนบุคคล

   12.Section 7 การควบคุมการปฏิบัติงาน

   13.Section 8 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

   14.Section 9 การขนส่ง

   15.HACCP คืออะไร ?

   16.Preliminary Step1

   17.Preliminary Step2

   18.Preliminary Step3

   19.Preliminary Step4

   20.Preliminary Step5


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

     -การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

     -การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ


วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ GMP/HACCP
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5, CODEX GHP & HACCP, GHPs HACCP rev.5, อบรม ข้อกำหนด GHP & HACCP Rev.5, อบรม online, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด