หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ( Planning management and Follow - up ) - เต็มวัน 6 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร: 66180

จำนวนคนดู 1730 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน  ( Planning management and Follow - up ) - เต็มวัน 6 ชั่วโมง
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

     ปัจจุบันหัวหน้างานถือได้ว่าเป็นตัวกลางที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน โดยการนำนโยบายที่องค์กรกำหนดไว้ มาดำเนินให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ ผ่านบทบาทในการบริหารงาน คือการวางแผนงาน (Planning) การมอบหมาย (Assignment) และติดตามงาน (Monitoring) ทว่าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบารณ์ทั้งสิ้น องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ เทคนิค และวิธีการที่ถูกต้องให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้มีการบริหารงานอย่างมีระบบ และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน มุ่งเน้นการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อมอบหมายงานในแต่ระดับ จิตวิทยาการมอบหมายงาน เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างค่านิยมในการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ และเพื่อให้ทุกคนเกิดความพึงพอใจ เกิดแรงจูงใจในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายและได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ

วัตถุประสงค์  (Objective)

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. ปรับ Mindset การทำงานร่วมกัน

   2. ผู้ที่มีผลต่อการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

   3. เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการวางแผนงาน

   4. การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3D

   5. 5 เคล็ด (ไม่) ลับ เพื่อการวางแผนงาน

Workshop กำหนดเป้าหมายในการวางแผนงาน

   6. เรียนรู้ความต้องการของมนุษย์

   7. เรียนรู้ความแตกต่างของมนุษย์

   8. วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของมนุษย์

   9. เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP

   10. การจัดลำดับความสำคัญของการมอบหมายงาน

   11. จิตวิทยาในการมอบหมายงาน

Workshop เทคนิคการมอบหมายงาน

   12. เทคนิคการติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย

   13. การติดตามงานแบบเชิงรุก

   14. จิตวิทยาในการติดตามงาน

Workshop ค้นหาอุปสรรค์ของการติดตามงาน

   15. กุญแจสำคัญในการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   16. สร้างความตระหนักการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

   17. ถาม-ตอบ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

   - การบรรยาย  40%

   - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

   - กรณีศึกษา 10%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

   - ผู้จัดการ / หัวหน้างาน

   - ผู้ที่เตรียมปรับเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

   - บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาตนเอง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ( Planning management and Follow - up ) - เต็มวัน 6 ชั่วโมง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน, Planning management and Follow - up, อบรม Planning management and Follow - up, อบรมออนไลน์, อบรม การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด