หลักสูตร มารยาทการบริการของพนักงานบริการ 6 hrs

รหัสหลักสูตร: 66584

จำนวนคนดู 2000 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร มารยาทการบริการของพนักงานบริการ 6 hrs
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
   ในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันด้านธุรกิจสูงเช่นกัน ไม่ว่าองค์กรใด   ทำธุรกิจประเภทใด  ล้วนแล้วต้องสร้างงานบริการในทุกส่วนขององค์กร ทั้งการประสานงาน  การสื่อสาร การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ  เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับองค์กรของเรา  ต้องมีการสื่อสารที่ดี และช่องทางหนึ่งที่จำเป็น คือการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือในส่วนการต้อนรับส่วนหน้า  ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน การสนทนา  ภาษากาย น้ำเสียง คำพูด การตอบปัญหา  มารยาทการต้อนรับหรือการบริการ ทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผลมากที่สุดเป็นหน้าตา ภาพลักษณ์ ขององค์กร
   จากที่กล่าวในเบื้องต้น การทำหน้าที่ของพนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟอาหารเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ  ชื่นชมทั้งอาหารและบริการ  สามารถบอกต่อการให้บริการที่ดีให้กับทางร้าน  พนักงานเองต้องมีความรู้ ความเข้าใจ การตอบคำถาม การอธิบายด้วยความเต็มใจ ใส่ใจ การมีจิตบริการ (Service mind) ความเข้าใจในบทบาทของตนเองในการบริการ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ  มารยาทในงานบริการกับลูกค้า       “เราไม่ได้อยู่ในธุรกิจอาหารหรือกาแฟ  แต่เราอยู่ในธุรกิจบริการซึ่งต้องบริการคน”  จากมุมมองการบริการของพนักงานไม่ว่าจะธุรกิจอะไร พนักงานที่ประจำจุดบริการทุกจุดขององค์กร ต้องเข้าใจมารยาทการให้บริการกับลูกค้า วิธีการพูด การอธิบายอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการบริการและต้อนรับลูกค้าแบบมืออาชีพ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการอย่างถูกต้อง
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง มารยาทที่ถูกต้อง เหมาะสมกับงานบริการ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   1.  เรียนรู้ความสำคัญของงานบริการในบทบาท   ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้ผู้ใช้บริการประทับใจ
   2.  เรียนรู้การสร้างจิตบริการ (Service mind) การปรับทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ (Positive Thinking)  ให้กับตนเอง และการพัฒนาตนเองด้านบริการ
   3.  เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการห้องอาหาร  และการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า (Beyond Customer Service)
Workshop
   4.  เรียนรู้การกำหนด นำไปปฏิบัติตามมาตรฐานบริการในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริการของห้องอาหาร จุดบริการแต่ละส่วนที่ลูกค้าสัมผัส (Touch point) เช่น การกล่าวต้อนรับ   การรับคำสั่งอาหาร
Workshop
   5.  เรียนรู้คุณสมบัติของนักบริการห้องอาหาร การบริการส่วนหน้าแบบมืออาชีพ และสิ่งที่ไม่ควรทำในบทบาทนักบริการในห้องอาหาร ส่วนหน้า ส่วนที่ลูกค้าสัมผัส (Touch point)
   6.  เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการ ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
Workshop
   7.  เรียนรู้การควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าหรือบุคคลที่เข้ามาติดต่อ
   8.  เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในการสื่อสารอย่างมืออาชีพและการพูดในงานบริการ  การสนทนาทางโทรศัพท์  การต้อนรับ-บริการลูกค้า การอธิบาย และการตอบคำถามลูกค้า (ฝึกการเหตุการณ์จริงในการปฏิบัติงาน  Role Play)
   9.  เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการรับคำร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ   (ฝึกการเหตุการณ์จริงในการปฏิบัติงาน  Role Play)
   10. สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน  ถาม-ตอบ
รูปแบบการสัมมนา
   1.  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                              40 %
   2.  กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop                60 %
ระยะเวลาอบรม
   -  จำนวน1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านการบริการลูกค้า
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร มารยาทการบริการของพนักงานบริการ 6 hrs
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: มารยาทการบริการของพนักงานบริการ 6 hrs, มารยาทการบริการของพนักงานบริการ, มารยาทการบริการของพนักงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้