บุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ ( Personality and Communication for Service look )

รหัสหลักสูตร: 66653

จำนวนคนดู 763 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
บุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ ( Personality and Communication for Service look )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในสังคมปัจจุบันนี้ที่หลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรืออีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเรื่องของธุรกิจในรูปแบบแตกต่างกันและหลากหลาย คนทำงานทุกคนที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อกับลูกค้าแบบ Face To Face ไม่ว่าจะเป็น การประชุมการ การเสนอขาย การทักทายทั่วไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสื่อสารและการนำเสนอต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ทรงเสน่ห์ และโดดเด่น ถึงจะมีโอการทางธุรกิจที่เหนือชั้น  การสื่อสารที่ดีนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีภาพลักษณ์ที่ดี และยั่งยืน มีความน่าเชื่อถือ พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ และก้าวไกลทันปัจจุบัน
     หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (Personality and Communication for service look) รวมทั้งการเสริมสร้างการแต่งกายให้ดูดี เหมาะสม มาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามในการต้อนรับลกค้า และการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความประทับใจในครั้งแรก และยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อกับลูกค้า หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ในแต่ละครั้ง (Personality Branding) แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำ ความน่าเชื่อถือ (Personality Leader)อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางองค์กรธุรกิจอีกด้วย
Personality and Communication for Service look
     การมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี โดดเด่น ทรงเสน่ห์ สามารถสร้างงาน เพิ่มเงินคุ้มค่าที่สุดกับคลาสเดียวที่จะเป็นการปรับภาพลักษณ์แบบองค์รวมเพื่อการติดต่อทางธุรกิจให้สำเร็จ คุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพที่เปิดรับแต่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิต และเป็นที่รักของคนอื่น หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบ Small Group (กรณีองค์กรไม่เกิน 60 ท่าน) พิเศษ Exclusive แบบสุดๆ  เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพสำหรับการติดต่อสื่อสารรวมถึงรูปแบบการบริการทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่ใช่ที่สุดในแบบฉบับของแต่ละคน นอกจากนี้ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้ว  วิทยากรมีการเล่าและยกตัวอย่างถึงเรื่องจริงจากและบุคคลสำคัญในสังคม เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจสถานการณ์จริง ทั้งนี้ยังมีการทำ Workshop เรื่องบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพ" อย่างแท้จริง
อบรมแล้วจะได้อะไร?
   1.  เข้าใจภาพลักษณ์รวมของบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม
   2.  เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง
   3.  ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง
   4.  ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ
   5.  ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก ยอดขายเพิ่มขึ้น
   6.  ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ดีในแบบที่คุณเป็น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม
   •    กิจกรรมละลายพฤติกรรม
   •    กิจกรรม Mind Set for Goal (กรอบความคิดพิชิตเป้าหมาย)
   •    ความหมายของภาพลักษณ์ในทุกมิติ
   •    First impression in 5 sec
   •    Charming Personal Analysis
   •    ความสำเร็จของมืออาชีพอยู่ที่?
   •    ความหมายของบุคลิกภาพที่ดี
   •    ประเภทของบุคลิกภาพ
   •    แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ
   •    การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
   •    การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
   •    Work shop <(คนหาผู้ทรงเสน่ห์)
   •    กิจกรรม “เคล็ดไม่ลับในการแนะนำตัวดูดีในแบบของคุณ”
   •    ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล
   •    Smart Tips
   •    จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจ
   •    การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระดับบุคคลและองค์กร (CRM, CEM, CE ,ERM)
   •    การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวลูกค้า อย่างเหนือชั้น (เชิงลึก)
   •    Listening & Speaking Technique
   •    รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการประเมินบุคลิกภาพ คน 4 แบบ
   •    ท่วงท่า อิริยาบถ และการแสดงออกแบบนักธุรกิจมืออาชีพ
   •    องค์ประกอบของความสำเร็จ
   •    พัฒนาทักษะการเข้าสังคมเพื่อความสำเร็จ
   •    เคล็ดลับขั้นสุดยอดในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จ (Power in the Focus)
   •    กิจกรรม Focus In The Target

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
   1.    ธุรกิจบริการหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เป็นตัวแทน (Ambassador) ของบริษัท
   2.    บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ ปรับลุคของตนเอง เพื่อดึงพลังและความสำเร็จในอนาคต
   3.    ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ
   4.    ทุกท่านที่ต้องการปรับบุคลิกภาพใหม่ และเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้ดูดีแบบมืออาชีพที่ดูน่าชื่นชม
   5.    ผู้ที่เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเตรียมพบนำเสนองานลูกค้า
   6.    เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ
   7.    พนักงานขายแบบ Face To Face
   8.    ที่ปรึกษาด้านการเงิน (แนะนำ)
 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร บุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ ( Personality and Communication for Service look )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: บุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ, Personality and Communication for Service look

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต