หลักสูตร ESG (Environmental, social, and corporate governance for sustainability)

รหัสหลักสูตร: 67243

จำนวนคนดู 1382 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร ESG (Environmental, social, and corporate governance for sustainability)
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันหลายองค์กรคงไม่ได้มุ่งเน้นแค่กำไรเพียงอย่างเดียวที่จะทำหูรกิจนั้นยั่งยืนได้จะต้องคำนึงสภาพแวดล้อมที่มีกรเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) ในการบริหารธุรกิจ ซึ่ง 3 ปัจจัยนี้ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจ หลักของ ESG เป็นสิ่งที่หลายองค์กรจำเป็นจะต้องนำแนวทางไปดำเนินการธุรกิจโดยจะต้องมีการประเมินสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อสร้างความเสถียรภาพด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

     หลักสูตร ESG (Environmental, social, and corporate governance) เน้นสร้างความเข้าใจ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการบริการงานแบบยังยืน (Sustainable)


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหาร ESG (Environmental, social, and corporate governance) อย่างประสบความสำเร็จ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค ESG ไปใช้ในการวางแผนและการดำเนินการบริหารงานและนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำ Knowledge ESG (Environmental, social, and corporate governance) เพื่อบริหารงาน บริหารคน การคิด การตัดสินใจในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน


หัวข้ออบรมสัมมนา
•  หลักสำคัญของ ESG (Environmental, social, and corporate governance)

•  แนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูและของ GSG

•  Workshop 1: การสร้างแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจด้วย GSG Model

•  การพัฒนาและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

•  การพัฒนาและดำเนินการด้านสังคม (Social)

•  การพัฒนาและดำเนินการด้านหลักธรรมาภิบาล (Governance)

•  การพัฒนาด้วย ESG สู่ความยั่งยื่น (Sustainability)

•  การใช้ KPIs ในการประเมินผลงานดำเนินงานทางธุรกิจ

•  Workshop 2: KPIs ในการประเมินผลงานดำเนินงานทางธุรกิจโดยครอบคลุมสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance)

•  สรุปการเรียนรู้ Feedback มอบของรางวัล


ลักษณะการเรียนรู้

•  การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม


วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

•  หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือเจ้าของกิจการที่กำลังเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ESG (Environmental, social, and corporate governance for sustainability)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ESG, Environmental, social, and corporate governance, การพัฒนาด้วย GSG สู่ความยั่งยื่น, การบริการงานแบบยังยืน, การใช้ KPIs ในการประเมินผลงานดำเนินงานทางธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ