บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด ขอแจ้งปิดวันสงกรานต์ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (กรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ผ่าน LINE @seminardd)

THAI SME - GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย

รหัสหลักสูตร: 67005

จำนวนคนดู 1886 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
 เปิดรับสมัครแล้ว!!! สำหรับผู้ประกอบการ MSME ภาคการผลิต การค้าและบริการ

 ซึ่งมีความประสงค์

เพิ่มโอกาสทางการตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รับแต้มต่อตามมาตรการสนับสนุนให้ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ฟรี !!!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสว.

ซึ่งมีกิจกรรมในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน

 การให้คำปรึกษาแนะนำเฉพาะด้าน อย่างน้อย 1 วัน

ขอรับคำปรึกษาแนะนำเฉพาะด้าน (เลือก 1 ด้าน)

      - ด้านการเงิน

      - ด้านปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต/บริการ

      - ด้านการตลาด ออนไลน์

      - ด้านการขอรับรองมาตรฐาน

      - ด้านการวางแผนการตลาดเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กิจกรรมถ่ายภาพ เขียนคำบรรยายสินค้า /บริการ เพื่อลงระบบ Thai SME-GP

ประโยชน์ที่จะได้จากการเข้าร่วมโครงการ

ได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพิ่มโอกาสทางการตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รับแต้มต่อตามมาตรการสนับสนุนให้ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        แต้มต่อการเสนอราคา ร้อยละ 10 ของราคาต่ำสุดของผู้ประกอบการทั่วไป หากเป็น MSME และขึ้นทะเบียนในระบบ Thai SME-GP ของ สสว.

        และอีกร้อยละ 5 เมื่อ MSME ได้รับการรับรองสินค้าและบริการ Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MiT)

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
กิจกรรมในหัวข้อดังต่อไปนี้
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: THAI SME - GP, ผู้ประกอบการ MSME ภาคการผลิต การค้าและบริการ, อบรมออนไลน์, อบรม สัมมนา 2566, Online training, หลักสูตรอบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต