THAI SME - GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย

รหัสหลักสูตร: 67005

จำนวนคนดู 285 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ฟรี
สอนสดออนไลน์
THAI SME - GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย
รอบที่

1

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

ฟรี
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 68 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

 เปิดรับสมัครแล้ว!!! สำหรับผู้ประกอบการ MSME ภาคการผลิต การค้าและบริการ

 ซึ่งมีความประสงค์

เพิ่มโอกาสทางการตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รับแต้มต่อตามมาตรการสนับสนุนให้ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ฟรี !!!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสว.

ซึ่งมีกิจกรรมในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน

 การให้คำปรึกษาแนะนำเฉพาะด้าน อย่างน้อย 1 วัน

ขอรับคำปรึกษาแนะนำเฉพาะด้าน (เลือก 1 ด้าน)

      - ด้านการเงิน

      - ด้านปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต/บริการ

      - ด้านการตลาด ออนไลน์

      - ด้านการขอรับรองมาตรฐาน

      - ด้านการวางแผนการตลาดเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กิจกรรมถ่ายภาพ เขียนคำบรรยายสินค้า /บริการ เพื่อลงระบบ Thai SME-GP

ประโยชน์ที่จะได้จากการเข้าร่วมโครงการ

ได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพิ่มโอกาสทางการตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รับแต้มต่อตามมาตรการสนับสนุนให้ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        แต้มต่อการเสนอราคา ร้อยละ 10 ของราคาต่ำสุดของผู้ประกอบการทั่วไป หากเป็น MSME และขึ้นทะเบียนในระบบ Thai SME-GP ของ สสว.

        และอีกร้อยละ 5 เมื่อ MSME ได้รับการรับรองสินค้าและบริการ Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MiT)

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
กิจกรรมในหัวข้อดังต่อไปนี้
วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ -

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ MSME ภาคการผลิต การค้าและบริการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณทิติยา/ คุณณิชาภา
เบอร์โทรศัพท์ :090-090-5091 // 082-450-2627
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร THAI SME - GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom


หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: THAI SME - GP, ผู้ประกอบการ MSME ภาคการผลิต การค้าและบริการ, อบรมออนไลน์, อบรม สัมมนา 2566, Online training, หลักสูตรอบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด