หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้

รหัสหลักสูตร: 67112

จำนวนคนดู 748 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกค้าชอบหาเหตุมาอ้าง และไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกค้ายาก (ชอบหลบหน้า) ในบางกรณีอาจจะใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ปัญหาที่พบบ่อยคือ ลูกค้าไม่ยอมรับโทรศัพท์ หรือโชคดีอาจจะติดต่อลูกค้าได้แต่จะลูกค้าบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ เมื่อผู้เข้าฝึกอบรมอาจพบปัญหา เหล่าต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา “ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้” การใช้คำพูดและนํ้าเสียงเพื่อจูงใจ หรือโน้มน้าวให้ลูกค้ายอมชำระหนี้ตามเงื่อนไข โดยยังมีความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน เรียกว่า “ได้ทั้งเงิน และ ได้ทั้งใจ” ลูกค้า อีกด้วย


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น

   2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

หัวข้ออบรมสัมมนา
 คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้และการเจรจาแก้ไขหนี้

   1. มีใจและความรักในอาชีพ

   2. มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีหนี้สินค้างชำระ

   3. มีจิตใจพร้อมให้บริการ

   4. น้ำเสียงในการพูดต้องสุภาพ

   5. มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์

   6. ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น

   7. มีทัศนคติเชิงบวก

   8. เป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้พูดที่ดีในเวลาเดียวกัน

   9. มีความอดทนต่อความกดดัน

   10. มีไหวพริบเชาว์ปัญญา

   11. มีความเชื่อมั่นในตนเอง

   12. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

   13. มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสัญญาและข้อกฎหมาย

   14. เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน

 เทคนิคการติดตามหนี้แต่ละประเภท

   1. การทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์

   2. การทวงถามหนี้ภาคสนาม

 เทคนิคการทวงหนี้ตามอายุหนี้

   1. หนี้ไม่เกิน 30 วัน

   2. หนี้เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน

   3. หนี้เกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน

   4. หนี้เกิน 90 วันขึ้นไป

 กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้

   1. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทวง

   2. ต้องมีเป้าหมายในการเจรจา

   3. สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร

   4. มีทางเลือกให้ลูกหนี้

   5. แจ้งผลดีและผลเสีย

   6. จิตวิทยาโน้มน้าวจูงใจ

   7. ยึดมั่นสันติวิธี

   8. หาทางออกให้ลูกหนี้

   9. วิเคราะห์สินเชื่อลูกหนี้

   10. การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องท้ายสุด

กฎหมายที่ต้องรู้ในการทวงหนี้

   1. พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

ลักษณะการเรียนรู้

  •  บรรยาย
  •  เรียนรู้ตัวอย่างเคส พร้อมทำ Workshop

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

  1.     หลักการใช้คำพูดอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมชำระหนี้
  2.     ทักษะการเจรจาต่อรองที่ลูกหนี้ยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา และยังเก็บเงินได้ด้วย
  3.     รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมาย

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการทวงหนี้, การทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์, การทวงถามหนี้ภาคสนาม, พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด