หลักสูตร ข้อกำหนด GHPs/HACCP (GMP->GHP/HACCP Version 5 Requirements)

รหัสหลักสูตร: 67333

จำนวนคนดู 528 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

เนื่องจาก Codex ได้ประกาศเปลี่ยนเวอร์ชั่นจาก GMP/HACCP Codex version 4 เป็น version5 และได้ เปลี่ยนชื่อจาก GMP เป็น GHPs เมื่อพฤศจิกายน 2563 องค์กรที่กำลังจัดทำมาตรฐาน GMP Codex หรือองค์กรที่ได้ รับรองมาตรฐาน GMP/HACCP Codex version 4 แล้วจะต้องได้รับการฝึกอบรม GMP/HACCP version ใหม่ซึ่งคือ GHPs /HACCP Codex เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธี CODEX เพื่อพัฒนาจัดทำเอกสารและการประยุกต์ใช้ GHPs /HACCP ของ Codex อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการตรวจประเมินในการรับรองมาตรฐาน GHPs/HACCP codex ภายใน ปลายปี 2564 (เนื่องจาก GMP/HACCP codex version ปัจจุบัน จะหมดอายุ ใน พฤษภาคม ปี 2565 ซึ่งการต่ออายุใบรับรอง (Cert) จะต้องต่อก่อนหมดอายุ อย่างน้อย 3 เดือน) ผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถ

•ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีด้านความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในอาหาร GHPs/HACCP CODEX

•สามารถประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์อันตรายได้อย่างถูกต้อง อย่างแท้จริง

•สามารถอธิบายให้ผู้ตรวจประเมิน หรือ ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

•เชื่อมโยงระเบียบวิธี HACCP CODEX กับแผนงาน HACCP ในบริษัทของคุณและข้อกำหนดของเกณฑ์การรับรอง HACCP และ GHPs มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการทบทวนแผนงาน HACCP

•สามารถ ทวนสอบ GHPs ทั้งระบบ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ (ข้อกำหนดใหม่)

              GHPs หลักการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี/ HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในการผลิตอาหารหรือ การผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารโดยการใช้ Model สำหรับการจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบโดยมุ่งประเด็นไปที่ขั้นตอนการเตรียมตัวขององค์กร หรือ Preliminary Step และขั้นตอนการประยุกต์ใช้หลักการ HACCP ทั้ง 7 หลักการ วิทยากรมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นปัจจุบันที่สามารถนำไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการท่านได้อย่างแท้จริงหลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎีรวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงใน การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP พร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1.หลักแนวคิดและการสรุปหลักการที่สำคัญของระบบ GHPs, เช่น นิยามศัพท์ใหม่

2.การทวนสอบ กิจกรรมพื้นฐานทั้งหมด การควบคุมสารก่อภูมิแพ้

3.HACCP ทั้ง 7 หลักการ

4.การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิ กระบวนการผลิต

5.Work shop การทำการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP

6.การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP

7.การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3

8.การกำหนดการเฝ้าระวัง ตามหลักการที่ 4

9.การกำหนดวิธีการแก้ไข ตามหลักการที่ 5

10.การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6

11.เทคนิคการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ (แถมฟรี)

12.สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

13.เจาะลึกทุกข้อกำหนดว่าต้องจัดทำเอกสารอะไรบ้าง และเป็นงานของแผนกไหน


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร, Food Safety Team, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนด GHPs/HACCP (GMP->GHP/HACCP Version 5 Requirements)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Codex, GMP/HACCP, ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในอาหาร, HACCP ทั้ง 7 หลักการ, การวิเคราะห์หาจุด CCP, การกำหนดการเฝ้าระวัง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด