หลักสูตร วางคนให้ถูกกับงาน สื่อสารให้ถูกกับใจ

รหัสหลักสูตร: 67455

จำนวนคนดู 269 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร วางคนให้ถูกกับงาน สื่อสารให้ถูกกับใจ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

         เคยมีผู้ที่กล่าวไว้ว่า “จะบริหารคนให้ได้งานตามเป้าหมาย สิ่งแรกคือต้องอ่านคนให้ออก” ผู้นำเป็นผู้ที่มีบทบาท สำคัญในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ การดำเนินงานต่างๆ ภายในองค์กร และมีส่วนร่วมสำคัญกับความสำเร็จในองค์กร อย่างมาก กล่าวคือ ภาวะผู้นำ (Leadership) นั้นมีหลายบทบาทที่เป็นปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งแต่ละบทบาทนั้นสัมพันธ์ต่อการ เติบโตขององค์กรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารผลงาน หรือด้านพัฒนาทีมงาน(คน) การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ ทัศนคติ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยความสำเร็จของงานและองค์กร การบริหารงานจะสำเร็จได้ผู้นำต้องเก่งคน มีทักษะการสื่อสารที่ดี รวมถึงการมีภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ

        หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ ผู้นำขององค์กรเข้าใจหลักการพฤติกรรมศาสตร์ในการบริหารคน และการสื่อสารให้ ตรงกับบุคลิกนั้นๆ เพื่อสื่อสารได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ การอ่านบุคคลและการสื่อสารจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกองค์กรต้อง มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาท ความสำคัญของการเข้าใจบุคลิกลักษณะ และธรรมชาติพฤติกรรมของแต่ละบุคคล

2.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเทคนิคการอ่านพฤติกรรมผู้อื่นด้วยหลัก DISC Model เพื่อการบริหารงานและการทำงาน ร่วมกันกับคนแต่ละแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเทคนิคและวิธีการสื่อสารให้ได้งานตามเป้าหมายตามบุคลิกที่แตกต่างกัน

หัวข้ออบรมสัมมนา
แบบทดสอบก่อนการอบรม

กิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนการอบรมเข้าใจบุคคลที่แตกต่างในแต่ละมุมมองที่เห็น โดยใช้เครื่องมือ The Face Cards

Module 1 : Mindset Leader ต่อการทำงานร่วมกับบุคคลแต่ละแบบ

 • เรียนรู้ความสำคัญของการเข้าใจบุคลิกลักษณะ และธรรมชาติพฤติกรรมของบุคคล
 • Mindset ที่มีต่อการทำงานร่วมกัน
 • เรียนรู้กรอบความคิดของผู้นำที่มี Growth Mindset ต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทีม
 • เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของการใช้จิตวิทยาในการบริหารคน

Module 2 : การบริหารคนและการสื่อสารตามหลัก DISC Model

 • ทำแบบทดสอบในการแบ่งประเภทของบุคคล DISC Test
 • 7 เคล็ดลับการอ่านคนให้ประสบความสำเร็จ
 • การจำแนกพฤติกรรมขอบบุคคล 4 ประเภทด้วย DISC Model
 • การอ่านใจคนกับการทำงานร่วมกับคนแต่ละประเภท (D-I-S-C)
 • การพัฒนาความสัมพันธ์กับคนประเภทต่าง ๆ (D-I-S-C)
 • ความเข้าใจคนจากการสังเกตจากการพูด น้ำเสียง ท่าทางของบุคคลแต่ละประเภท
 • วิธีการสื่อสารกับคนในบุคลิกที่แตกต่างกัน
Workshop ฝึกวิเคราะห์ แยกบุคลิกของบุคคลตามการ์ด
Workshop / Roleplay
 • เรียนรู้การบริหารจัดการสภาวะลูกน้องที่แตกต่างกัน และการมอบหมายงานให้ถูกกับงาน
 • เรียนรู้การสื่อสารในการโน้มน้าว จูงใจในการทำงานคนแต่ละประเภท
 • เรียนรู้ปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลวและแนวทางความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม
 • เรียนรู้สภาวการณ์ภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ ของทีมและวิธีการสื่อสารในสถานการณ์กับทีม
Workshop : จากแบบสนทนาที่วิทยากรเตรียมเพื่อฝึกการสื่อสาร
Workshop การใช้วิธีการสื่อสารกับลูกน้องแต่และประเภท

สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ

แบบทดสอบหลังการอบรม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน /หัวหน้าส่วน / หัวหน้าแผนก / วิศวกร / ผจก.แผนก / ผจก. ฝ่าย
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร วางคนให้ถูกกับงาน สื่อสารให้ถูกกับใจ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Mindset Leader, บุคลิกลักษณะ, พฤติกรรมของบุคคล, จิตวิทยา, การบริหารคน, DISC Model

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้