หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน ( HR Law for Supervisor )

รหัสหลักสูตร: 67476

จำนวนคนดู 303 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน ( HR Law for Supervisor )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล

2.เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

3.เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถรักษามาตรฐานทางวินัยและลดปัญหาการฝ่าฝืนวินัยได้

4.เพื่อให้สามารถใช้มาตรการทางวินัยได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักกฎหมาย

หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้

 • หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่หัวหน้างานต้องรู้
 • สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานฉบับต่างๆ
 • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประเภทต่างๆ
 • หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน การทดลองงาน การโอนย้าย และเลื่อนตำแหน่ง
 • อำนาจและหน้าที่ของหัวหน้างานในการกำหนดวันเวลาการทำงาน วันหยุด และวันลา
 • ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน การเลิกจ้าง การลาออก และเกษียณอายุ

การดำเนินทางวินัยและการลงโทษทางวินัย

 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการจัดการดูแลด้านวินัยในการทำงาน
 • วินัยในการทำงาน วัตถุประสงค์ ประเภท ขอบเขต และมาตรการทางวินัย
 • สาเหตุของการฝ่าฝืนวินัย และแนวทางการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
 • ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย การสอบสวน หนังสือเตือน และการพักงาน
 • ความหนักเบาของความผิด และอำนาจในการใช้ดุลพินิจของนายจ้าง
 • ลักษณะของหนังสือเตือนตามกฎหมาย และการแจ้งต่อผู้กระทำผิดวินัย
 • ข้อควรระวังในการลงโทษ ความเป็นธรรมและความชอบด้วยกฎหมาย
 • ความสัมพันธ์ของการบริหารผลการปฏิบัติงานและวินัยในการทำงาน
 • การเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากกระทำผิดตามมาตรา 119
 • หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน ( HR Law for Supervisor )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารทรัพยากร, กฎหมายแรงงาน, การทดลองงาน, การเลิกจ้าง, การลาออก, เกษียณอายุ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้