หลักสูตร ความรู้พื้นฐาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC (QCC. Activity Basic)

รหัสหลักสูตร: 66937

จำนวนคนดู 540 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ความรู้พื้นฐาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC  (QCC. Activity Basic)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

กลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC. เป็นกิจกรรมถือว่าเครื่องมือที่สำคัญที่องค์การนำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานการเพิ่มผลผลิตการลดปัญหาของเสียในการผลิตโดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในงานที่รับผิดชอบโดยการจัดก่อตั้งกลุ่มในแผนกเดียวกันและภายในสถานที่ทำงานเดียวกันและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและสร้างมาตรฐานในการทำงาน ดังนั้นก่อนจัดทำกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพได้นั้น องค์การจำเป็นต้องให้พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีความรู้พื้นฐานกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC. ที่ถูกต้องตามวิธีการและขั้นตอน        จึงจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนตามนโยบายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล โดยความรู้เบื้องดังกล่าวนี้สามารถสร้างแนวคิดในการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นการวิเคราะห์        หาสาเหตุรวมถึงการวางแผนในการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นลดลงได้ด้วยตัวผู้ปฏิบัติเอง รวมถึงสามารถทำให้ลดต้นทุนได้ตาม

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานและเข้าใจแนวคิด หลักการของกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ

    2.เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

    3.เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้พื้นฐานการใช้เครื่องมือปรับปรุงวิธีการทำงานและสร้างมาตรฐานการทำงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1 :ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

    ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา

    แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา

    การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)

    หลักการของเครื่องมือ 5 Why Analysis

    เทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ 5 Why Analysis

    การยืนยันสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนแก้ไขการวิเคราะห์ปัญหาในอนาคต

    หลักการของระดับขั้นการป้องกันและการวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำ

Session 2: แนวทางการแก้ปัญหาแบบ 8D. Concept.

    รายละเอียดขั้นตอนของการจัดทำ 8D. (Step. D1-D8)

    การนำระบบ 8D. มาใช้ในการปรับปรุง การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำและเทคนิคป้องกันความผิดพลาดที่ยังไม่เกิด (Preventive Action)

    กิจกรรมการแก้ไขปัญหาในเชิงของ Problem Solving โดยใช้หลักการของ 8D.

Session 3 : 5G (5Gen.)

    Genba ........ สถานที่ / หน้างาน จริง

    Genbutsu .. สิ่งของ/ ชิ้นงานที่เป็นตัวปัญหาจริง

    Genjitsu ..... สถานการณ์จริง

    Genri .......... ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จริง

    Gensoku .... เงื่อนไขประกอบที่เกี่ยวข้อง จริง

   เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 5G กับ 5 Why


ลักษณะการเรียนรู้

    1. เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)

    2. เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

    3. เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

    5. Work shop / Case Study


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1.ได้รับความรู้พื้นฐานและเข้าใจแนวคิดหลักการของกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ

    2.มีความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

    3.มีความรู้พื้นฐานการกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพและนำเครื่องมือควบคุมคุณภาพไปปรับปรุงวิธีการทำงานและสร้างมาตรฐานการท างานได้

    4.สามารถนำความรู้พื้นฐานการกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในองค์การได้ Workshop & Practice


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
• เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

• ระดับบุคคลหรือระดับองค์การจำนวนผู้เข้าอบรม : 20-30 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ความรู้พื้นฐาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC (QCC. Activity Basic)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Genba, Genbutsu, Genjitsu, Genri, Gensoku, 5G กับ 5 Why

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด