อบรมหลักสูตร 5 Strategic Thinking Enhancement

รหัสหลักสูตร: 12831

จำนวนคนดู 1228 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

5 Strategic Thinking Enhancement

 

1)  Paradigm Shift

การเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ในการทำงานหรือในเชิงธุรกิจย่อมมีอยู่เสมอทั้งที่เปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหา หรือเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาที่ดี   หากแต่ส่วนใหญ่มิใช่การเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริงต้องเริ่มที่ เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการคิดเชิงกลยุทธ์(Paradigm Shift)มิใช่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวิธีการ เช่นการเปลี่ยนเทคนิคการตลาด แต่จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีการตลาดของบริษัทเป็นต้น ซึ่งใน การเปลี่ยน Paradigm Shift นี้ เราจะต้องเรียนรู้ถึงการปรับดังนี้

- Vision Shift

- Direction Shift

- Management Shift

- Corporate Culture Shift

 

2)  VISION

 

คงแทบไม่มีผู้บริหารท่านใด  ไม่เคยได้ยิน   รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์ที่เรียกว่า “Vision (วิสัยทัศน์)”  เนื่องเพราะ  วิสัยทัศน์เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดการสร้างองค์ความคิด   Visionary Thinkingให้ได้ดีนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายการพัฒนาวิสัยทัศน์ จะทำอย่างไรเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่ดี ทั้งในเชิงธุรกิจหรือการทำงานอื่น ๆ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ถึง

- วิธีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ผลต่อองค์กร

- ผู้นำกับการสร้างวิสัยทัศน์

- วิสัยทัศน์กับแผนเชิงกลยุทธ์

- วิสัยทัศน์กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

 

3)  Scenario Planning

 

ภายใต้ภาวะความผันผวนของสภาพแวดล้อมปัจจุบัน  การบริหารแผนงานต่างๆ  จึงต้องเน้นการมองถึงอนาคตอยู่ตลอดเวลา   (Future Thinking)และในเชิงการคิดเชิงกลยุทธ์นั้น  ในการสร้างแผนทางเลือกต่างๆสำหรับอนาคต( Scenario Planning )  จึงเป็นรูปแบบแนวคิดเชิงกลยุทธ์อีกแบบหนึ่ง ที่หลายๆ องค์กรชั้นนำได้หยิบเครื่องมือนี้มาใช้ประยุกต์ต่อการสร้างแผนเพื่อตอบสนองกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนั่นเองซึ่งเราจะได้เรียนรู้ถึง

- การคิดเชิงกลยุทธ์ในการมองอนาคต

-  การสร้างทางเลือกเชิงกลยุทธ์จากวิธี Scenario

- เทคนิคการสร้างแผนกลยุทธ์ด้วยการสร้างภาพในอนาคต

 

4)  Game Theory

 

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ระดับรางวัลโนเบลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก แนวคิดGame Theory ของ John Nash ด้วย  หลักการคิดเชิงกลยุทธ์อันโดดเด่น ที่คำนึงบุคคลหรือผลกระทบอื่นอย่างมีพลวัตรอีกด้วยเนื่องจาก”สถานการณ์” ย่อมไม่หยุดนิ่ง อาทิ การใช้ทฤษฎีเกมส์ในการเข้าใจกลยุทธ์ของคู่แข่ง   และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือใช้เพื่อการเจรจาต่อรอง  ดังนั้นทฤษฎีเกมส์จึงเป็นรูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์  ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด

- คิดเชิงกลยุทธ์แบบ Game Theory

Zero Sum Game

Negative Sum Game

Positive Sum Game

- การใช้ทฤษฎีเกม : Rival’s Strategy

- Distributive & Integrative Problem Solving

- กระบวนความคิดในการใช้ทฤษฎีเกมส์

ในการบริหารเชิงกลยุทธ์

 

5)  Innovation Thinking

 

ปัจจุบันผู้บริหารได้ให้ความสำคัญต่อ Strategic Innovation  นวัตกรรมทางกลยุทธ์มากขึ้น    การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้นั้น   จะต้องเกิดขึ้นจากความแตกต่างเหนือกว่าองค์กรอื่น ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงนวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่หมายถึงการสร้างความคิดที่เรียกว่า Strategic Innovation Thinking   เราได้จะเรียนรู้

- เทคนิคการพัฒนา Creative Thinking  & Innovation Thinking

- คิดแบบ BlueOcean

- การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ

- การบริหาร Value Innovation

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, สัมมนา, 24 เมษายน 2552, สินค้าของขวัญ, ของตกแต่งบ้าน, 09.00 - 16.00 น., คิดเชิงกลยุทธ์แบบ Game Theory Zero Sum Game Negative, การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ 3, เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและผู้สนใจทั่วไป, ถ้าอยากส่งออก ... ต้องเริ่มอย่างไร?, สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด