อบรม หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจพนักงาน (Employees Motivation)

รหัสหลักสูตร: 15315

จำนวนคนดู 2310 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
 1. การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm Shift)
 2. การปรับเปลี่ยนตัวเอง (Transformation) เพื่อชีวิตและงานที่ดีขึ้น
 3. ธรรมชาติของมนุษย์และความต้องการของแต่ละ บุคคล
 4. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ(Motivation) และปรับทัศนคติตนเองให้รักงาน มุ่งมั่นในงานและรักองค์กร
 5. หลักในการปลูกฝังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้ บังคับบัญชารักองค์กร
 • บทบาท หน้าที่ของผู้นำ/ผู้บังคับบัญชา กับการสร้างแรงจูงใจ
 • สาเหตุ ที่พนักงานหรือทีมงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน
 • ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความผูกพัน (Employee Engagement) ของพนักงานสู่เป้าหมายเดียวกัน
 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจ
 2. การ สร้างแรงจูงใจเชิงบวกต่อการทำงานของพนักงาน
 • Play : เล่นให้เป็นงาน
 • Make Their Day : สร้างสรรค์วันดี
 • Be There : อยู่ตรงนั้น (ใส่ใจบริการ)
 • Choose Your Attitude  : เลือกทัศนคติ

 

 

 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด