โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ SMEs ภาคบริการ (สำหรับธุรกิจโรงแรม และเซอร์วิสอพาทเม้นท์ฯ)

จำนวนคนดู 1322 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ SMEs ภาคบริการ (สำหรับธุรกิจโรงแรม และเซอร์วิสอพาทเม้นท์ฯ)ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมต้องเผชิญกับปัญหาด้านต้นทุนการดำเนินการที่เพิ่มสูง ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงาน ต้นทุนอาหาร และเครื่องดื่ม ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศชะลอตัว ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมมีรายได้ลดลง โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs กำลังประสบปัญหาทั้ง 2 ด้าน จากรายได้ลดลง และจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจโดยรวมไม่มีกำไร ผู้ประกอบการโรงแรมมักแก้ปัญหาโดยการลดต้นทุนที่ไม่ถูกวิธี เช่น การลดคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร งดการให้บริการ หรือปลดพนักงาน ฯลฯ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ ความพึงพอใจของลูกค้าลดลง และอาจส่งผลต่อมาถึงผลกำไร และการบริหารกระแสเงินสด ได้ในไม่ช้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ SMEs ภาคบริการ สำหรับธุรกิจโรงแรม จะช่วยท่านแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยใช้ การวิเคราะห์ วางแผน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ จนสามารถปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงแรมนั้นๆ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ในการจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ SMEs ภาคบริการ (สำหรับธุรกิจโรงแรม และเซอร์วิสอพาทเม้นท์ฯ) โดยจะให้บริการวินิจฉัยสถานประกอบการ และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก สำหรับโรงแรมระดับ SMEs ทั่วประเทศประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ1) จะได้รับความรู้ในการประหยัดพลังงานอย่างถูกวิธี และแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง เช่น การลดพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น (Chiller) และระบบความร้อน (Boiler)2) จะได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุนของ บริการอาหาร และจัดเลี้ยง จัดประชุมของ โรงแรม เช่น การสั่งซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ หรือการกำหนดราคาให้เหมาะสมกับต้นทุนของโรงแรม3) จะได้รับความรู้ และเทคนิควิธีการในการควบคุมต้นทุนการบริหารโรงแรมอย่างถูกต้อง ใน 3 ด้าน คือ ด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการ และพนักงาน ด้านต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม4) ได้รับคู่มือการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคู่มือการลดต้นทุนอาหาร และเครื่องดื่มซึ่ง สามารถนำไปใช้ได้ทันที5) เพื่อลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายของธุรกิจให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายรวมกลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติของธุรกิจบริการที่เข้าร่วมโครงการ1. ธุรกิจโรงแรม และเซอร์วิสอพาทเมนท์ ที่มีจำนวนห้องพักระหว่าง 30-250 ห้อง ทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค2. มีรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 20 ล้านบาท3. ทรัพย์สินไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือ มีพนักงานไม่เกิน 200 คน4. มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50%5. จดทะเบียนการค้า และมีใบอนุญาตประกอบการโรงแรม หรืออพาร์ทเมนท์ ตามกฎหมาย และยังดำเนินธุรกิจอยู่ข้อควรปฏิบัติสำหรับกิจการที่เข้าร่วมโครงการ1) ผู้บริหารต้องมีความตั้งใจ และพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะที่ปรึกษา ตลอดระยะเวลาของโครงการ2) ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ ต้องเข้าร่วมอบรม และทำ Work Shop ตลอดระยะเวลา 3 วัน3) ผู้บริหาร ต้องเตรียมบุคลากร หรือทีมงานให้พร้อมในวันที่ เข้าวินิจฉัยสถานประกอบการ หรือในวันที่ เข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกการรับสมัคร1. ผู้ประกอบการโรงแรม จำนวน 1,000 ราย เพื่อรับการวินิจฉัย2. ผู้ประกอบการโรงแรม จำนวน 100 ราย เข้ารับการวินิจฉัย และปรึกษาแนะนำเชิงลึกทีมงานที่ปรึกษา1) ที่ปรึกษาด้านพลังงานไฟฟ้า และ เครื่องปรับอากาศ2) ที่ปรึกษาโรงแรม และผู้เชี่ยวชาญ อาหาร และเครื่องดื่ม3) อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต4) อดีตผู้บริหารโรงแรมระดับผู้จัดการทั่วไปสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพของ SMEs ภาคบริการ”สำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กโปรดโหลดใบสมัคร หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ : 0-2564-4000 กด 8201 , 1203 , 1202 , 7101 , 6227โทรสาร : 0-2986-9388 , 0-2564-2737 , 0-2564-4000 กด 3033โทรสายด่วน (24 ชม.) คุณปาลิตา สารพุทธิ TEL : 082 -450-2631โทรสายด่วน (24 ชม.) คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ TEL: 082-450-2618 หรือ 081-689-2214โทรสายด่วน (24 ชม.) คุณสุชาดา รามัญอุดม TEL: 082-450-2636 หรือ 081-398-7299E-mail : palita@ismed.or.th : palita_ss@hotmail.comE-mail: torsak@ismed.or.th : torsaknewton@yahoo.comE-mail: suchada@ismed.or.th : jeabsucha@yahoo.com
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนา ฝึกอบรม, สัมมนา ธุรกิจ, seminardd, สัมมนาที่ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน, จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552, พิชิตวิกฤติเศรษฐกิจด้วย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด