อบรม หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System Auditor/Lead Auditor Conversion Training Course (IRCA Reg.No.A12654)

รหัสหลักสูตร: 20725

จำนวนคนดู 1241 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

       สำหรับหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบแนวปฏิบัติ และนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้ รวมทั้งการตีความข้อกำหนด ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการ การจัดทำรายงานการตรวจ รวมทั้งสามารถรวบรวมวิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบ และการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน ซึ่งผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 และความรู้เหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) และการตรวจประเมินภายนอก (External Audit) ทั้งยังนำความรู้ไปพัฒนาและเพิ่มพูนขีดความสามารถของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมมีความประสงค์ต้องการนำหลักฐานการฝึกอบรมไปขึ้นทะเบียนกับองค์กร IRCA ผู้เข้าอบรมต้องผ่านหลักสูตร Quality Management Systems (QMS) Auditor/ Lead Auditor (ISO 9001:2008) Training Course (IRCA Reg.No.A18021) ก่อน ทั้งนี้หลักสูตรนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก IRCA (International Register of Certificated Auditors) ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นทะเบียนหลักสูตรของประเทศอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: , อบรม หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด