การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

รหัสหลักสูตร: 33659

จำนวนคนดู 1222 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน  เนื่องจากความสัมพันธ์กับธุรกิจ เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้ในการเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า ใช้หรือไม่ใช้บริการกับธุรกิจหนึ่งๆ ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ สินค้าและบริการในแต่ละธุรกิจย่อมไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ “สายสัมพันธ์” จะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างและจะเป็นโซ่ตรวนที่มัดใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบันเลือกซื้อสินค้าและบริการจากหลากหลายช่องทางทั้งรูปแบบการพบปะพนักงานหรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านช่องทางการบริการด้วยตนเองโดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตหรือ Social Media จำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับช่องทางนี้มากขึ้นควบคู่ไปด้วย

 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างสัมพันธ์ให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการสร้างสายสัมพันธ์อย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.   กรอบแนวคิด “การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า-CRM”

2.   การหาลูกค้าใหม่ และการรักษาลูกค้าเก่า พร้อมเทคนิค

3.   หลักของการบริหารความสัมพันธ์- เรียนรู้หัวใจของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

4.   ลำดับ/ ขั้นตอนการบริหารความสัมพันธ์ - เรียนรู้ลำดับการหยั่งรากลึกความสัมพันธ์กับลูกค้า

5.   ลูกค้าที่ควรสร้างความสัมพันธ์ด้วย- ลูกค้ากลุ่มใดที่ควรทุ่มเทในการสร้าง CRM ด้วย

6.   เครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

      6.1 Human Touch

            1) Face-to-Face

            2) Call Center

      6.2 Non-Human Touch

            1) E-mail

            2) Social Media

7.   การจัดการกับการแสดงความคิดเห็นของลูกค้า

      7.1 คำชื่นชมและความประทับใจของลูกค้า

      7.2 การรับมือกับคำต่อว่าและความไม่พอใจของลูกค้า

8.   เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อความรู้สึกและประสบการณ์ที่ดี

9.   ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

10. สรุป คำถามและคำตอบ

21 ตุลาคม 2559
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมพันธ์กับลูกค้า, CRM, Customer Relationship Management, การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด