ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม SET Junior Financial Club ฟรี!

รหัสหลักสูตร: 3529

จำนวนคนดู 870 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

เนื้อหาการอบรม

1. เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการชีวิตรู้จักวางแผนอนาคต และเลือกอาชีพที่เหมาะสม

จัดทำงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างคุ้มค่า เรียนรู้บริการของ

ธนาคารพาณิชย์ และเห็นความสำคัญของการออมรวมไปถึงการลงทุนประเภทต่างๆ

2. พื้นฐานความเข้าใจกลไกการดำเนินธุรกิจเข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจตลาด อุปสงค์

อุปทาน ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

3. การตลาดและการค้าระหว่างประเทศรู้จักตลาดในระดับโลก บทบาทของการค้าระหว่างประเทศ การใช้ทรัพยากรของประเทศต่างๆ การเพิ่มมูลค่าสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อัตราแลกเปลี่ยน และการกีดกันทางการค้า (เฉพาะ ม.ปลาย)

4. เกมวางแผนการเงินส่วนบุคคล Live & Learn Finance บอร์ดเกมที่ตอบสนอง

การเรียนรู้หลักการอออม การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง ฝึกการจัดระบบ

ความคิดและการตัดสินใจที่หลากหลายในการเลือกลงทุน เสมือนกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ตลอดจนการวางแผนชีวิตที่สนุกและท้าทายความสามารถให้เยาวชน(เฉพาะ ม.ต้น)

5. โปรแกรจำลองสถานการณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Stock Simulation Program): การเรียนรู้หลักการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านสถานการณ์จำลอง (Simulation)

ซึ่งผู้เรียนจะได้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ข่าวและหลักการลงทุนที่จำเป็นสำหรับผู้ลงทุน

รุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ตลาดทุนอย่างสนุกสนาน (เฉพาะ ม.ปลาย)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร และกำหนดการอบรมตามความเหมาะสม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อินเตอร์เนต, Best Forecasting and Inventory Replenishment, วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2553, อบรมฟรี Positive Thinking, อบรมฟรี ครั้งที่ 6 วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00 - 12.00 น. (ช่วงเช้า), อบรม หลักสูตร Positive Thinking & Work Life Balanc

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด