PM-30 : Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)

รหัสหลักสูตร: 38757

จำนวนคนดู 1775 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และเทคนิคการบริหารการประชุม 
 • เพื่อให้เกิดทักษะในการจัดการกับการประชุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ปัญหาที่ทำให้การประชุมไร้ประสิทธิภาพ 
 • เทคนิคการจัดสรรบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
 • เครื่องมือที่ช่วยให้การประชุมง่ายและสะดวกขึ้น 
 • ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในระหว่างการประชุม 
 • ฟังเป็น 
 • พูดเป็น 
 • ถามเป็น 
 • เทคนิคการจัดการกับปัญหาในการประชุม 
 • เทคนิค After Action Review: AAR 
 • ฝึกปฏิบัติการประชุม 
 • สรุป 
 • ถาม ตอบ

ระยะเวลา

รุ่น 1 วันที่ 25 เมษายน 2560

รุ่น 2 วันที่ 19 กันยายน 2560

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด