คอร์สเรียนฝึกอบรมหลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นต้น 2 วัน

รหัสหลักสูตร: 43055

จำนวนคนดู 647 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เรียนรู้เทคนิคการใช้พลังอำนาจ ทั้ง 4 ที่อยู่ในตนเอง มาช่วยทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและมีความสุข

•พลังอำนาจ ของความคิด

•พลังอำนาจ ของคำพูด

•พลังอำนาจ ของจินตนาการ

•พลังอำนาจ ของความเชื่อ


หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. ทำความเข้าใจกับเรื่อง “การสั่งจิต กับ การสะกดจิต”

 2. ประวัติการสั่งจิต

 3. จิตและคลื่นสมอง

 4. จิตสำนึก

 5. จิตใต้สำนึก

 6. สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสั่งจิตตนเอง

 7. วิธีการหายใจที่ถูกต้อง หายใจคลายเครียดและบำบัดโลก

 8. วิธีการผ่อนคลายก่อนการสั่งจิต

 9. วิธีการจูงจิตเข้าสู่ภวังค์

10. วิธืการจูงจิตและสั่งจิตเพื่อการทดสอบ

11. วิธีการสั่งจิตบำบัดผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและกาย

12. เทคนิคการสั่งจิตที่ไม่ใช้คำพูดออกเสียง

13. วิธีการสั่งจิตตนอง

14. วิธีการสั่งจิตผู้อื่น

15. วิธีการสั่งจิตเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตนเอง

16. วิธีสร้างจินตภาพหรือจินตนาการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อธุรกิจการงาน

17. วิธีสร้างจินตนาการเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

18. ฝึกภาคปฏิบัติการสั่งจิตตนเองและผู้อื่น ซึ่งทุกคนต้องทำได้

19. ฝึกภาคปฏิบัติส่งพลังคลื่นจิตแม่เหล็กดึงดูดระห่างกันอย่างสัมผัสได้

20. ฝึกเขียนคำสั่งจิต เพื่อบำบัดหรือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัว


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาศักยภาพ, พลังจิตใต้สำนึก, ฝึกอบรมพลังจิต, พัฒนางานบุคคล, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ปลุกพลังชีวิต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด