หลักสูตร การวางแผนการเงินและการออม ส่วนบุคคล

รหัสหลักสูตร: 66107

จำนวนคนดู 3096 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การวางแผนการเงินและการออม ส่วนบุคคล
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ด้วยแนวความคิดของการดำรงชีพ ณ ปัจจุบัน อยู่ด้วยความยากลำบากขึ้น ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ ก็ยังไม่ได้อยู่ในทิศทางที่ชัดเจนมากนัก อีกทั้งการแข่งขันรุนแรง บริษัทต่าง ๆ ก็เริ่มการประหยัด โดยเฉพาะการขึ้นเดือน โบนัส รายได้ของพนักงานก็เพิ่มขึ้นไม่มากในสภาวะแบบนี้ ซึ่งขัดแย้งกันในเรื่องของรายจ่าย ที่ทุกวันนี้ อยู่ด้วยความยากลำบากมากขึ้น ทั้งเรื่องค่าครองชีพ สูงขึ้น ภาระค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ สูงขึ้น มีผลทำให้ พนักงานบุคลากร ต่าง ๆ มีรายได้ไม่เพียงพอกับ ภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น อีกทั้งบุคลากรบางคน ต่าง ๆ ต้องสร้างภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น อีก เพื่อมาจุนเจือ รายได้ และสำหรับบุคลากรบางคน มีรายได้ บางส่วนที่คิดว่ามากในระดับหนึ่ง ก็ไปซื้อบ้าน และรถยนต์เป็นของตนเอง โดยการผ่อนกับสถาบันการเงิน ทำให้เกิดสภาวะเงินฝืดในช่วงที่เป็นหนี้ เช่นกัน
          ดังนั้น การวางแผนทางการเงินด้านเงินออม และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เป็นการให้บุคลากรได้เกิดการตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการวางแผนทั้งรายรับ รายจ่าย และเงินส่วนที่เหลือใช้ จะบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสูดได้อย่างไร

ประโยชน์

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเรื่องการวางแผนการออมเงิน
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องแผนรายรับ รายจ่าย ได้อย่างชัดเจน
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจัดทำ check list รายจ่ายที่สำคัญของแต่ละคน
   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเครื่องมือทางการเงินเบื้องต้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. ปรับกรอบความคิด Mind Set ให้เข้าสู่สภาวะการเก็บออมเงิน

           - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

   2. หลุมพรางกับดักของการวางแผนเพื่อการออม

           - Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจในหลุมพรางที่เกิดขึ้น ซึ่งมันจะเป็นอุปสรรคต่อการออมหรือไม่

   3. ศัตรูของการออมเงิน

           - Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม และเกิดการตระหนักรู้ในด้านศัตรูของการออม

   4. ศึกษาที่มาของรายรับ และรายจ่ายของแต่ละบุคคล ในแต่ละช่วงอายุ

           - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจแหล่งที่มาของรายรับที่สำคัญ ๆ และ ให้ทำความเข้าใจ และทำรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนาน ๆ เกิดขึ้นที ของแต่ละช่วงอายุของบุคคล ซึ่งแต่ละวัยจะมีสภาวะที่มาของรายรับ และรายจ่าย แตกต่างกัน

   5. ทำการประเมินถ่วงน้ำหนัก ของแต่ละรายการ ของรายรับ และรายจ่าย

           - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้ในแนวทางการประเมินความสำคัญของรายได้ และความสำคัญของรายจ่าย โดยวิธีให้คะแนนน้ำหนักความสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเกิดการตระหนักรู้ว่ารายการไหนสำคัญ รายการไม่สำคัญ น้ำหนักมากหรือน้อย ว่ารายการไหนสามารถเพิ่มลดได้หรือไม่อย่างไร แล้วกำหนดการเพิ่มรายรับ และกลยุทธ์การลดรายจ่าย

   6. บัญชีการออม มี 4 ประเภทใหญ่

           - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจถึงบัญชีการออม แล้วแต่ละคนควรใช้บัญชีการออมอย่างไรกับตัวตนของแต่ละบุคคล

   7. การบริหารหนี้ส่งผลกระทบอย่างไร

           - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักและเข้าใจพื้นฐานของความหนี้ที่เกิดขึ้นภาคครัวเรือน และแนวทางในการบริหารหนี้ให้เกิดมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

   8. 7 เทคนิคแห่งการเพิ่มออมเงิน

           - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักและเข้าใจพื้นฐานของเทคนิคที่สำคัญต่อการออมเงิน

   9. การออมเงินผ่านตราสารทางการเงิน

           - Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจตราสารทางการเงินพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจจริง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการออมเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

   10. ทำความเข้าใจด้านภาษีส่วนบุคคลเบื้องต้น

           - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ทางด้านภาษีบุคคลเบื้องต้น ซื่งมีผลกระทบต่อรายรับ และการออมเงินของบุคคล
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผนการเงินและการออม ส่วนบุคคล
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนการเงินและการออม ส่วนบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!