โครงการ : การให้คำปรึกษา The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA)

รหัสหลักสูตร: 66395

จำนวนคนดู 1287 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
โครงการ : การให้คำปรึกษา  The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
   2.  เพื่อให้เข้าอบรมเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเผยแพร่ข้อมูล ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคล
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ  
   1.  การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย
   2.  จัดทำคู่มือการใช้งาน The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA) ที่องค์กรจำเป็นต้องใช้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. ประชุมหารือกับทีมงานเพื่อวางเพื่อจัดฝึกอบรม PDPA เพื่อสร้างความเข้าใจในการบังคับใช้ การประเมินความเสี่ยงในการใช้ข้อมูล
   2. ที่ปรึกษาและทีม  PDPA ร่วมการสำรวจและการประเมินการปฏิบัติด้าน PDPA และจัดทำนโยบาย แบบฟอร์มต่างๆ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารทางกฎหมายด้าน PDPA แต่งตั้งทีม Internal Audit
   3. การจัดทำแผนปรับปรุงและการตรวจติดตามภายในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม PDPA

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน

   - ข้อมูลเพื่อออกแบบระบบการฝึกอบรม
   - แต่งตั้งคณะทำงาน PDPA
   - ได้ข้อมูลจากการสำรวจ เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการไปจัดทำคู่มือ (มอบหมายงาน)
   - แต่งตั้งทีมผู้ตรวจประเมินภายใน
   -จัดกิจกรรม Town-hall Meeting
          ***อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา : คิดในอัตราพิเศษ Man-day ละ xx,000 บาท คิดเป็น (xx,000 x 4 ) =  xx,000 บาท (บาท)
          ***ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าเดินทาง (ถ้ามี) รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่ต้องใช้
ลักษณะของการให้บริการที่ปรึกษามีแนวทางดำเนินการดังนี้
   1.  ที่ปรึกษาจะทำการสัมภาษณ์หรือประชุมหารือกับ Owner  และผู้บริหารระดับสูง โดยร่วมกับ คณะทำงาน ด้วยตนเอง
   2.  ที่ปรึกษาจะทำการสัมภาษณ์หรือสัมมนากลุ่มย่อยกับผู้จัดการและพนักงานทุกฝ่าย ร่วมกับทีม คณะทำงานด้วยตนเอง 
   3.  ที่ปรึกษาจะทำการถ่ายทอดวิธีดำเนินการและข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดที่ได้จัดทำให้แก่คณะทำงานต่อยอดงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต
   4.  ระหว่างที่เป็นที่ปรึกษาองค์กรสามารถรับคำปรึกษาในการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมปรากฏในสัญญาการให้บริการที่จะทำแยกต่างหากจากเอกสารชุดนี้ และให้ถือว่าเอกสารชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการให้บริการ
          **เงื่อนไขการของการให้บริการ :  ปรากฏในสัญญาการให้บริการที่จะทำแยกต่างหากจากเอกสารชุดนี้และให้ถือว่าเอกสารชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการให้บริการ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร โครงการ : การให้คำปรึกษา The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: โครงการ : การให้คำปรึกษา The Personal Data Protec, การให้คำปรึกษา The Personal Data Protection Act B, The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด