สัมมนา ฟรี!!! “กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยผลิตภัณฑ์อารักขาพืชและสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้”

รหัสหลักสูตร: 556

จำนวนคนดู 1098 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรี!!!เรื่อง

“กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยผลิตภัณฑ์อารักขาพืชและสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้”วันที่ 26 มีนาคม 2552ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพมหานครด้วยสำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารแห่งชาติร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและสำนักผู้แทนคณะกรรมมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย จะจัดสัมมนา “กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยผลิตภัณฑ์อารักขาพืชและสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดในการส่งออกผักและผลไม้ไปสหภาพยุโรป โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรปมาเป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดหัวข้อการสัมมนาตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์  http://www.doingbusinesswiththeeu.com/ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://www.doingbusinesswiththeeu.com/registration.html1 หน่วยงาน สมัครเข้าร่วมได้โดยไม่จำกัดที่นั่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหูฟังล่ามแปลภาษาฟรีรับจำนวนจำกัด เพียง 250 ที่นั่ง เท่านั้น!!!สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมสัมมนา กรุณาติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2748 7881 ต่อ 101, โทรสาร 02 7487880 คุณวินันท์ญา จันทรัตน์ หรือที่ benz@asiacongress.com ภายในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, กรมวิชาการเกษตร, สำนักผู้แทนคณะกรรมมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย, ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและผลกระทบ, การส่งออกผักและผลไม้ไปสหภาพยุโรป, ผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรป, ล่ามแปลภาษา, ล่ามแปลภาษาฟรี, asiacongress, คุณวินันท์ญา จันทรัตน์, สมาคมทรัพย์สินทางปัญญา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด