อบรมฟรี เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล

จำนวนคนดู 901 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

"เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล"

ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 เวลา 8.30 - 12.00 น.ณ ห้อง 209 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบวิธีการผลิต การเตรียมสารตั้งต้น เทคโนโลยีการเกิดปฏิกิริยาที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลแบบต่างๆ มาตรฐานของน้ำมันไบโอดีเซลและวิธีการควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเปิดรับบุคคลทั่วไป และผู้สนใจเข้ารับการอบรมฟรี ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6344 หรือ www.eng.chula.ac.th คลิกมาที่ เปิดโลกลานเกียร์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 022186344 นาฏยา

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด