registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาฟรี หัวข้อ ความเข้าใจเรื่อง e-Payment สำหรับประชาชนทั่วไป

จำนวนคนดู 550 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี หัวข้อ ความเข้าใจเรื่อง e-Payment สำหรับประชาชนทั่วไป
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สัมมนาฟรี หัวข้อ ความเข้าใจเรื่อง e-Payment สำหรับประชาชนทั่วไป จัดโดยกรมสรรพากร
หัวข้ออบรมสัมมนา
  • กฎหมาย e-Payment เพื่อรองรับการจัดเก็บและตรวจสอบยุคดิจิทัล
  • การตรวจสอบภาษีจากการรับ - โอนเงินเข้าบัญชีe-Payment
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ใครว่าไม่สำคัญ
  • เคล็ด (ม่่) ลับของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ถูกประเภทและวิธีการ
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกัระบบ -ญฟัทำะ
  • ถาม-ตอบ
Sponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมาย e-Payment, ภาษี, หัก ณ ที่จ่าย, สัมมนาดีดี, สัมมนาฟรี
หลักสูตร รวยด้วยการนำเข้า
9900บาท
สัมมนาหลักสูตร "การนำเข้าสินค้าจากจีน" เป็นหลักสูตรสอนการทำธุรกิจ ตั้งแต่พื้นฐานโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ด้านการนำเข้ามาก่อน เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการมีอาชีพที่มั่นคง โดยการนำเข้าสินค้าจากจีน เพื่อมาจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์
เชื่อมโยงธุรกิจและเครือข่าย SMEs
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โอกาสพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในการเพิ่มยอดขาย โดยสร้างเครือข่ายร่วมกัน
คอร์สเรียน เพิ่มยอดขายด้วยเว็บไซต์ สร้างธุรกิจออนไลน์ให้สำเร็จ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับหน้าปิดการขาย และเครื่องมือ FacebookShop ที่จะช่วยให้คุณสามารถนำแนวทางไปใช้ในการสร้างธุรกิจขายของออนไลน์ของคุณให้เติบโตอย่างเป็นระบบ
โครงการสัมมนา วิธีจัดทำแบบ ภ.พ.10 อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพและเตรียมพบกับการคืนภาษีรูปแบบใหม่ ในระบบ Digital VRT
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว การจัดทำแบบ ภ.พ. 10 วิธีการจัดทำรายงานการจัดคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
หลักสูตร Multi AI Chatbot
15000บาท
คอร์สการสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะในการตอบคำถาม โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม คอร์สการสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะในการตอบคำถาม โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม เรียนรู้การสร้าง Multi AI Chatbot ได้โดยไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานในด้านการเขียนโปรแกรม เน้นการสร้าง Multi AI chatbot สำหรับ Li
เริ่มก่อน รู้ก่อน พร้อมก่อนใคร สุขใจ...วัยเกษียณ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า CARE EXPO Thailand 2019 งานแสดงสินค้าและบริการ ตอบทุกโจทย์การใช้ชีวิตวัยเกษียณ งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์