สัมมนาฟรี !! WORKSHOP OF IBP FOR SMEs TO SURVIVE IN COVID-19 CRISIS ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนนโยบายธุรกิจ (IBP) สำหรับ SMEs ในช่วง COVID-19

จำนวนคนดู 42 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนาฟรี !! WORKSHOP OF IBP FOR SMEs TO SURVIVE IN COVID-19 CRISIS ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนนโยบายธุรกิจ (IBP) สำหรับ SMEs ในช่วง COVID-19
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ร่วมกับ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ทุกท่านเข้าอบรมออนไลน์ในการจัดทำแผนนวัตกรรมนโยบายธุรกิจ (IBP)

WORKSHOP OF IBP FOR SMEs TO SURVIVE IN COVID-19 CRISIS

ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนนวัตกรรมนโยบายธุรกิจ (IBP) ให้ธุรกิจอยู่รอด ในภาวะวิกฤติ COVID-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น 

การสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ Google Hangout Meet


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Google Hangouts

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมออนไลน์ฟรี, นวัตกรรมนโยบายธุรกิจ (IBP), ภาวะวิกฤติ COVID-19, ดทำแผนนวัตกรรมนโยบายธุรกิจ, สัมมนาดีดี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด