บริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR

รหัสหลักสูตร: 65064

จำนวนคนดู 312 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการในการใช้ OKR อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ทบทวน และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ KPI และ OKR

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถพัฒนาการตั้งเป้าหมาย กลยุทธ์ และการประเมินผลในองค์กรเพื่อให้องค์กรพัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิม 


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม 

    กับดักของการประเมินผล

    KPI VS. OKR

    OKR กับการบริหารเชิงกลยุทธ์

    ลักษณะของ Objectives และ Key results ที่ดี

    OKR กับการประเมินผล และพัฒนาตัวเอง

    แนวทางการประเมินผล OKR ที่ถูกต้อง (หลักปฏิบัติ)

    กับดักสู่ความล้มเหลวของ OKR

    เครื่องมือช่วยในการใช้งาน OKR

    OKR ในเชิงบริหาร และในเชิงการสร้างแรงบันดาลใจ

 

รายละเอียดกิจกรรม

ทดลองร่าง OKR สำหรับตัวเอง หน่วยงาน และองค์กร


วิทยากร

อาจารย์กมลภัทร บุญค้ำ

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการปรับปรุงการตั้งเป้าหมาย กลยุทธ์ และระบบประเมินผลในองค์กรของตนเอง เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร บริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: OKR, การบริหารแบบมุ่งเป้าหมาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด