การบริการอย่างมืออาชีพ #หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 65608

จำนวนคนดู 452 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริการอย่างมืออาชีพ #หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) เชิงบวกต่อการส่งมอบบริการที่ประทับใจ
 2. เพื่อพัฒนาทักษะและพฤติกรรม (Behavior) การบริการให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันอย่างมืออาชีพ อาทิเช่น
 3. ทักษะการต้อนรับและบริการ
 4. ทัศนคติปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 5. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 6. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น (Confidence) นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติ และสามารถตรวจติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อ (Topics)ประเด็นสำคัญในการเรียนรู้ (Key Points)

1) ทักษะการต้อนรับและบริการ 

 •  การยืน การเดิน และ การวางมือ ที่สง่างาม (Prompt to Service)
 • การพัฒนารอยยิ้มที่จริงใจ (Smile)
 •  การสบตาเพื่อสร้างความประทับใจ (Eye Contact)
 • การทักทายผู้รับบริการเพื่อแสดงความเป็นมิตร (Greeting)
 •  การไหว้ และ ระดับการโค้งศีรษะในวาระต่างๆ (Wai)
 • การใช้ภาษามือเพื่อความเอาใจใส่ (Hand Gesture)
 •  การผายมือบอกทิศทาง การนำเสนอข้อมูล (Hand Direction)
 • การส่งของ รับของ การส่งปากกา และ สิ่งของ (Hand Presentation)
 • การเรียนเชิญให้รับบริการ (Inviting)
 • การนำส่งผู้รับบริการไปยังสถานที่ต่างๆ (Escorting)
2) ทัศนคติปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

 • วัตถุประสงค์และความสำคัญของการบริการสาเหตุที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ
 • ความแตกต่างระหว่าง “การให้บริการกับการบริการ”
 •  ฝึกปฏิบัติเปลี่ยนจากความพอใจของผู้รับบริการให้เป็นความประทับใจ
 •  ฝึกปฏิบัติตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างสมบูรณ์แบบ
 •  คุณสมบัติของนักบริการมืออาชีพ 7 ประการ
 • บทบาทหน้าที่นักบริการมืออาชีพ

3) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • ความหมายของการสื่อสาร
 • องค์ประกอบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  การปรับเปลี่ยนข้อความทั่วไปให้เป็นข้อความที่ไพเราะ
 •  เทคนิคการใช้บันไดเสียง 5 ระดับเพื่อเหนี่ยวนำอารมณ์ขณะสนทนา
 • เทคนิคการรับฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening)
 •  เทคนิคการขอความร่วมมือแบบให้เกียรติ
 • มาตรฐานการสนทนาทางโทรศัพท์สำหรับองค์กร เช่น การรับสาย โอนสาย การพักสาย การสอบถามชื่อ การขอทราบข้อมูล การรับเรื่องแทนผู้ที่ต้องการเรียนสาย
 • สรรพนามในการเรียกขานผู้รับบริการอย่างสุภาพ
 • ประโยคสำคัญเพื่อภาพลักษณ์องค์กร อาทิเช่น การขอความร่วมมือ

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานที่ปฏิบัติงานส่วนหน้า (Front Line Staff) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับและบริการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การบริการอย่างมืออาชีพ #หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการบริการ, อบรม servick

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด