การจัดทำแนวทางปฏิบัติ (Procedure) สำหรับระบบ ISO9001 อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 65810

จำนวนคนดู 40 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำแนวทางปฏิบัติ (Procedure) สำหรับระบบ ISO9001 อย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการหรือแนวทางในการจัดทำเอกสารที่จำเป็นในองค์กร
 2. เข้าใจโครงสร้างเอกสารในระบบมาตรฐานสากล
 3. สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถนำเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อมาช่วยในการวิเคราะและช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในหน่วยงานตนเองได้
 5. เข้าใจและทราบประโยชน์ในการควบคุมเอกสารและวิธีการควบคุม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

       1. พนักงานเข้าใจการทำงานของฝ่าย ตามความต้องการของระบบ เอกสาร

       2. พนักงานสามารถเขียน Work flow ได้อย่างถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

 1. ภาพรวมของระบบเอกสารภายในองค์กร
 2. โครงสร้างของระบบเอกสารในองค์กร
 3. ประเภทของเอกสารต่าง ๆ ในองค์กร
 4. วัตถุประสงค์และประโยชน์ของเอกสารแต่ละประเภท
 5. ลักษณะของเอกสารการปฏิบัติงานที่ดี
 6. คุณสมบัติและทักษะของผู้จัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน
 7. ขั้นตอนในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
 8. แนวทางและเทคนิคในการจัดทำเอกสารประเภทต่าง ๆเมื่อใดต้องปรับปรุงคู่มือ และปรับปรุงอย่างไร
 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำคู่มือ
ลักษณะการเรียนรู้

 1. การบรรยาย  40 %
 2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30%
 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

วิทยากร
ดูประวัติ

คคนัมพร ใจวงษ์ (ครูดิ๊ฟ)

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การผลิต)

ผู้เชียวชาญในด้านระบบการจัดการองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ISO, IATF , 5S , QCC , KM ฯลฯ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ การลงมือทำจริง ตั้งแต่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ จนไปเป็นผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบ ISO ขององค์กร
 • QMR , SMR , EMR
 • ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
 • ผู้จัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน
 • ผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การจัดทำแนวทางปฏิบัติ (Procedure) สำหรับระบบ ISO9001 อย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำแนวทางปฏิบัติ (Procedure), ระบบ ISO9001 อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด