หลักสูตรอบรม AI และ IoT กับอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ยุค 4.0

รหัสหลักสูตร: 66006

จำนวนคนดู 1925 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตรอบรม AI และ IoT กับอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ยุค 4.0
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

          โลกธุรกิจในยุคต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจะยิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตจนเราอาจตามไม่ทันก็ได้ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่เข้าสู่รูปแบบที่เรียกว่า Digital Platform ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยี Internet ในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตรวมถึงการปรับ Business Model ให้สอดคล้องกับการเติบโตที่รวดเร็วในยุค 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้น


          Internet of Things คือ เครือข่ายอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยระบบ Internet ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่ประสานและเข้าถึงกันได้ทั้งระบบภายในและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด ซึ่ง IoT นั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ชาญฉลาดในยุคของการสื่อสารแบบ 5G สำหรับเชื่อมต่อทั้งผู้คน (People), ส่วนต่างๆของสังคม (Part of Society) และงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ (Industry) เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า (Substantial Values) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว


          AI (Artificial Intelligence) คือ ความสามารถของเครื่องหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคิดและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และระบบ AI (Artificial Intelligence) นั้นมีความสามารถในการพัฒนาวงการธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมของโลกเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านของโซ่อุปทาน (Supply Chain), การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management), การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) และอื่น ๆ โดยมีระดับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดยอดของการพัฒนาได้เพื่อก้าวไปสู่โรงงานที่ผลิตสินค้าอัจฉริยะ (Smart Products) และการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) จะได้รับการพัฒนาเพื่อสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆภายในโซ่อุปทานในภาพรวมได้อย่างชัดเจนและถูกต้องแม่นยำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการขนส่ง กระจายสินค้า และกิจกรรมด้านโลจิสติกส์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่นได้ตามสถานะการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยตนทุนที่เหมาะสมและตามที่ลูกค้าต้องการได้


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อลดต้นทุนการผลิต การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการผลิตได้อย่างแท้จริง

   2. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร หรือ ระบบสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่ให้เป็นเทคโนโลยีแบบ Digital Platform เพื่อให้ธุรกิจหรือการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและสมบูรณ์มากขึ้น  

       และเพื่อใช้ในการตัดสินใจทิศทางขององค์กรได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

   3. เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่หลากหลายได้มากและรวดเร็วขึ้น รวมถึงความสามารถในการรับธุรกรรมจากลูกค้าและโต้ตอบได้จากหลายช่องทางและหลายวิธีการ

   4. เป็นแนวทางเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อการตัดสินใจในสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่ทราบมาก่อน รวมถึงการใช้ข้อมูลจำนวนมากดังกล่าวในการเรียนรู้ให้ระบบต่างๆมีความฉลาดมากขึ้นจนสามารถทำงาน

       ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

   5. เป็นแนวทางเพื่อให้สามารถในการเชื่อมต่อ + วิเคราะห์ข้อมูล และการบูรณาการการทำงานด้านสารสนเทศ (Operation Technology (OT)) เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการติดตาม, ควบคุมและสั่งการเพื่อให้เกิดคุณค่า

       ขึ้น รวมถึงการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น

   6. เป็นแนวทางเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อธุรกิจกับระบบอื่น ๆภายนอกที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อสนับสนุน + ส่งเสริม ซึ่งกันและกันให้สามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร


   1. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในสถานประกอบการยุค 4.0

   2. การปรับ Business Model เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุค 4.0

   3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการพัฒนาธุรกิจยุคดิจิตอล

   4. IoT (Internet of Things): อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง กับ คุณค่าที่เหนือคำบรรยาย

           4.1 Internet of Things in Manufacturing & Logistics

           4.2 Digital Platform กับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

           4.3 Digital Platform: ตอน สร้าง Business Model ใหม่ด้วย Digital Platform

           4.4 Big Data ข้อมูลขนาดยักษ์กับคุณค่าที่มีอยู่: 5V’s คุณสมบัติของ Big Data ที่ควรจะเป็น

   5. สถาปัตยกรรมเบื้องต้นของ IoT Platform ส่วนสำคัญต่าง ๆของระบบ IoT Platform

   6. จาก ยุค Logistics 1.0 เข้าสู่ยุค Logistics 4.0 วิวัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างคุณค่าที่ไม่รู้จบ

   7. ความรู้เบื้องต้นคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

           7.1 ความสัมพันธ์ของคลังสินค้าและโลจิสติกส์

           7.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมด้านคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

   8. IoT (Internet of Things): อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง กับ คุณค่าที่เหนือคำบรรยาย

           8.1 Internet of Things in Manufacturing & Logistics

           8.2 Digital Platform กับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

           8.3 สร้าง Business Model ใหม่ด้วย Digital Platform

           8.4 Big Data ข้อมูลขนาดยักษ์กับคุณค่าที่มีอยู่

   9. ความรู้เบื้องต้น Artificial Intelligence: AI (ปัญญาประดิษฐ์)

           9.1 AI เทคโนโลยีนวัตกรรมของโลกยุค IoT

           9.2 Machine Learning & Deep Learning

           9.3 AI in Logistics & Manufacturing: Machine Leaning และ Deep Leaning ความเหมือนหรือแตกต่าง?

           9.4 image processing กับการตรวจวัตถุในรูปภาพแบบเรียลไทม์ด้วยโค้ด AI

           9.5 AI in IoT Use Cases and Challenges

   10. Artificial Intelligence Artificial Intelligence: AI (ปัญญาประดิษฐ์) กับการพัฒนาอุตสาหกรรม

           10.1 Machine Learning ในระบบ AI กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

           10.2 Artificial Intelligence (AI) กับการก้าวสู่นวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0

           10.3 เทคโนโลยี IoT และ AI กับผลกระทบต่อคุณค่าในโซ่อุปทาน (Value Chain Impact) ของธุรกิจ ต่าง ๆในโลกแห่งอุตสาหกรรม

           10.4 AI และ IoT กับอุตสาหกรรมค้าปลีก

           10.5 AI กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต

           10.6 AI กับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์: AI กับการเห็นรอยแตกขนาดเล็กของชิ้นส่วนรถยนต์ได้อย่างแม่นยำ

           10.7 AI กับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์: AI กับการควบคุมการติดป้ายรุ่นรถยนต์ให้ตรงตามรุ่นต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสายการผลิต

           10.8 AI in Industry: การหาของเสียจากกระบวนการผลิตด้วยกล้อง AI

   11. AI กับการพัฒนาการบริการด้านโลจิสติกส์

           11.1 AI กับเครื่องจักรกลในคลังสินค้า: เครื่องจักรอัตโนมัติกับภาพของการทำงานเป็นทีม (Team Logistics) ด้วยระบบ AI (AI Imagine a Team)

           11.2 ประเทศจีนกับความทะเยอทะยานในการพัฒนาเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI)

           11.3 AI กับหุ่นยนต์ในการบริการด้าน Logistics: การหยิบสินค้าส าหรับธุรกิจ Retail ด้วยหุ่นยนต์

           11.4 AI กับหุ่นยนต์ในการบริการด้าน Logistics: การยกและเคลื่อนย้ายกล่องสินค้าบนตู้ Container ด้วยหุ่นยนต์

           11.5 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม : ทำไมต้องใช้หุ่นยนต์ในปัจจุบันและอนาคต

           11.6 โรงงานอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0

           11.7 AI และหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อการพัฒนาโซ่อุปทาน

           11.8 แปด (8) วิถีของ AI กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการภาคโลจิสติกส์

   12. เพิ่มความชาญฉลาดในการจัดการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทคโนโลยี

           12.1 หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 กับการพัฒนาการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

           12.2 การทำระบบ VMI ด้วยเทคโนโลยี IoT (VMI with Internet of Things)

           12.3 IoT & VMI สุดยอดกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนให้เกิด IoT Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ

           12.4 RFID & IoT นวัตกรรมในการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

           12.5 คลังสินค้าในฝันของโลกแห่งอนาคต

           12.6 Bin Sensor: Smart Bin in Visible inventory กระบะใส่สินค้าอัฉริยะเพื่อการควบคุมสินค้าคงคลัง.

   13. ศูนย์กระจายสินค้าในอนาคต (ศูนย์กระจายสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

           13.1 โฉมหน้าศูนย์กระจายสินค้าในอนาคต

           13.2 สุดยอดของการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าปลายทางด้วยระบบ IoT : AI และ IoT จะเปลี่ยนแปลงการขนส่งแบบธรรมดาให้กลายเป็นสุดยอดของการขนส่งได้อย่างไร

           13.3 หุ่นยนต์ในโลกของ Logistics: หุ่นยนต์ที่น่ารักส่งของถึงหน้าบ้าน

           13.4 AI และ IoT กับการขนส่งและกระจายสินค้าในโลกแห่งอนาคต


วิธีการสัมมนา 

    - การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย

วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ ดีโรจนวงศ์ (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, คลังสินค้า, งานจัดซื้อ)

การจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management), Warehouse Management, การจัดการด้านขนส่ง, การบริหารจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายวาง แผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบุคคล วิศวกร
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

ห้อง Sapphire ชั้น M

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม AI และ IoT กับอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ยุค 4.0
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม AI และ IoT กับอุตสาหกรรมการผลิต, อบรม อุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ยุค 4.0, อบรม ออนไลน์, อบรม โลจิสติกส์ยุค 4.0, อบรมโลจิสติกส์, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด