การจัดทำระบบ บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ เชิงปฏิบัติ ( Preventive Maintenance System : PM )

รหัสหลักสูตร: 66551

จำนวนคนดู 1005 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การจัดทำระบบ บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ เชิงปฏิบัติ ( Preventive Maintenance System : PM )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การสัมมนาที่ เน้นเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ ใช้งานได้จริงในการจัดทำข้อมูล รายการมาตรฐานบำรุงรักษา  เป็นคู่มือบำรุงรักษาโรงงาน การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ การผลิต

     เทคนิคการเขียนรายการมาตรฐานการบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ตัวอย่าง เช่นอุปกรณ์
ส่งกำลัง หน้าแปลนขับ โซ่ขับ สายพานขับ มอเตอร์ไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า ปั้มน้ำ พัดลม เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทาง ประยุกต์การเขียนมาตรฐานรายการการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
    นอกจากนี้จะแนะนำเทคนิคการวางแผนปฏิทิน เพื่อกำหนดงานบำรุงรักษา รายวัน รายสัปดาห์
รายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน รายปี เป็นต้น
    การสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นเชิงปฏิบัติ และประสบการณ์ จากการทำงาน เพื่อให้ผู้สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ จัดทำข้อมูล ประมวลผล และรายงานที่นำไปใช้งานได้
วัตถุประสงค์
   1. มีความรู้ความเข้าใจ ข้อสำคัญ ข้อดี ข้อเสีย การประยุกต์ใช้ระบบบำรุงรักษาแต่ละระบบสามารถจัดทำข้อมูล เครื่องจักร มาตรฐานบำรุงรักษา และวางแผน ออกใบงานบำรุงรักษาได้
   2. สามารถประยุกต์ จัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ได้ ไม่ต้องลองผิดลองถูก
   3. เครื่องจักร มีประสิทธิภาพ เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน  ทำให้เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา
เวลา 09.00 – 16.00 น
     1. ความสำคัญของงานบำรุงรักษา
     2. โครงสร้าง และการวางแผนจัดทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM )
     3. การบริหารเครื่องจักร อุปกรณ์เบื้องต้น
     4. การพิจารณาเลือกเครื่องจักรเข้าระบบซ่อมบำรุง
     5. การจัดทำรหัส ทะเบียนเครื่องจักร       
            - การจัดระดับความสำคัญเครื่องจักร เป็นสำคัญมาก A รองเป็น B น้อย C
            - การจัดทำข้อมูล เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน ( Plant Data )  ฝึกเชิงปฏิบัติ
     6. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำคัญยิ่ง 6 งาน
               1.งานทำความสะอาด (Cleaning )
               2.งานหล่อลื่น (Lubrication )
               3.งานตรวจสภาพ ปรับแต่ง ( Inspection And Adjustment )
               4.งานตรวจสุขภาพเครื่องจักร ( Condition Checking )
               5.งานทดสอบความถูกต้อง ( Function Test )
               6.งานซ่อม เปลี่ยน ( Repair )
     7. DVD ระบบงานบำรุงรักษา                  
     8. วิธีการเขียนรายการมาตรฐาน ( Work Instruction =  WI) บำรุงรักษาเครื่องจักร
     9. ฝึกเชิงปฏิบัติการเขียนรายการมาตรฐานบำรุงรักษา( WI ) ตัวอย่าง มาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า( Motor ),พัดลม,ปั้มน้ำ,ระบบ Hydraulic
     10.เทคนิคการวางแผนปฏิทินการซ่อมบำรุง และ ฝึกเชิงปฏิบัติ
     11. การจัดทำใบงานบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนปฏิทิน ฝึกเชิงปฏิบัติ
     12. ตัวอย่าง การออกแบบ ใบปฏิบัติงานมาตรฐาน ใบรายการตรวจสภาพ บำรุงรักษาเครื่องจักร การบริหารงานซ่อมบำรุง
     13. การจัดผังองค์กร พนักงาน ฝ่ายซ่อม สาธิต การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบบำรุงรักษา

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้จัดการ การผลิต
- หัวหน้า-พนักงานควบคุม-เดินเครื่องจักร
-  ผู้จัดการซ่อมบำรุง
- วิศวกร / ช่างเทคนิคการซ่อมบำรุง
- ผู้เกี่ยวข้องงานซ่อมบำรุง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การจัดทำระบบ บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ เชิงปฏิบัติ ( Preventive Maintenance System : PM )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำระบบ บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์, บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ เชิงปฏิบัติ, Preventive Maintenance System : PM

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด