Proactive Customer Service is NOW - FUTURE

รหัสหลักสูตร: 66628

จำนวนคนดู 288 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
Proactive Customer Service is NOW - FUTURE
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ทำไมพนักงานต้อนรับและพนักงานขายจึงมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของคลินิก? เพราะพนักงานต้อนรับและพนักงานขายทุกคนเป็นตัวแทนของคลินิกที่ลูกค้าติดต่อเป็นคนแรก ดังนั้นตัวแทนเหล่านี้จึงเป็นคนให้ข้อมูลในนามคลินิก ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมืออาชีพและความเป็นเลิศด้านการบริการแบบที่หาจากคลินิกอื่นไม่ได้
     จุดสุดยอดของความสำเร็จในการต้อนรับ, การบริการ, การขาย คือการเรียนรู้และเข้าถึงอารมณ์และความต้องการของลูกค้า หากสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ความประทับใจจากการบริการเกินความคาดหวังและความสำเร็จจากการปิดการขายจะปรากฏเป็นผลลัพธ์ของคลินิก อันนำมาซึ่งการบอกต่อ การซื้อซ้ำ และความจงรักภักดีของลูกค้าต่อคลินิก ดังนั้นพนักงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ มีทักษะ และสามารถนำเทคนิคต่างๆที่จำเป็นมาใช้กับลูกค้าในการทำงานจริงอย่างเป็นธรรมชาติ
     คำว่า "การบริการ" เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของคลินิกในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในยุคนี้ที่สภาพของการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงสูงเพิ่มมากขึ้น หากพนักงานมีทักษะในการทำให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานการให้บริการในทิศทางเดียวกันแบบมืออาชีพ ก็เท่ากับสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้คลินิกได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการบริการของคลินิกให้มีทิศทางเดียวกัน
   2.  เพื่อยกระดับการให้บริการแบบมืออาชีพ
   3.  เพื่อให้พนักงานสามารถส่งมอบการบริการที่เป็นมาตรฐานและแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ สามารถทำให้เป็นคลินิกเบอร์หนึ่งในใจลูกค้าได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดหลักสูตร
   1.  การสร้างความรู้สึกที่ดีและสร้างความสุขก่อนการเริ่มต้นทำงาน
   2.  ปรับทัศนคติเชิงบวกต่อการส่งมอบบริการที่ประทับใจให้ลูกค้าอย่างมีพลังและมีความสุข
   3.  ทำไมการต้อนรับ, การบริการ, การขาย จึงจำเป็นต้องเข้าถึงลูกค้าให้ได้ก่อน
   4.  ความคาดหวังของลูกค้า
   5.  การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการต้อนรับ, การบริการ, การขาย
   6.  Smart Personality บุคลิกภาพพนักงานแบบได้ใจ ใช่เลย
   7.  การบริการต้องทำงานเป็นทีมเวิร์ค
   8.  ทักษะการบริการและการขายมุ่งเน้นให้ลูกค้ารักและคิดถึง
   9.  การเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นพนักงานต้อนรับและพนักงานขายที่แก้ปัญหาให้ลูกค้า
   10.  จิตวิทยาการสื่อสารที่ตรงใจลูกค้า
   11.  ทักษะการฟังเพื่อให้ได้ข้อมูลและรับรู้ความรู้สึกของลูกค้าอย่างถูกต้อง
   12.  ข้อพึงระวังในการต้อนรับ, การบริการ, การขาย
รูปแบบการสอน
   1.  บรรยาย
   2.  ใช้จิตวิทยาในการกระตุ้นความคิดของพนักงานให้รับผิดชอบต่อเป้าหมายในงานของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
   3.  ซักถามโต้ตอบจากการปฏิบัติงานจริง เน้นดึงศักยภาพของพนักงานโดยให้มีส่วนร่วมในการคิดจากประสบการณ์
 
วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร Proactive Customer Service is NOW - FUTURE
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Proactive Customer Service is NOW-FUTURE, Proactive Customer Service, NOW-FUTURE

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง