เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การตลาดสำหรับศตวรรษที่ 21 ( Marketing for 21st Century )

รหัสหลักสูตร: 66636

จำนวนคนดู 80 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การตลาดสำหรับศตวรรษที่ 21 ( Marketing for 21st Century )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในศตวรรษที่ 21 โดยโลกได้เข้าสู่สังคมที่เรียกว่า “สังคมความรู้” ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวันและเราสามารถรับความรู้ได้จากหลายช่องทางและได้รับอย่างรวดเร็ว คนท่องเก่ง เรียนเก่ง จำเก่ง ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดอีกแล้ว แต่คนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คือคนที่สังคมโลกต้องการ ศตวรรษที่ 21 เป็นโลกของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศตวรรษนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในโลก ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรต่อไป พอจะมองเห็นแล้วใช่ไหม ว่าเรากำลังอยู่ในสังคมที่มีลักษณะเป็นอย่างไร สังคมแห่งความรู้และความเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นตลอดเวลาและเกิดขึ้นรวดเร็ว ฉะนั้นทุกคน จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพและรู้เท่าทันโลก
     หากวิเคราะห์เจาะลึกแล้ว การตลาด  ในศตวรรษที่ 21 จะต้องวางแผนกันแบบวันต่อวัน (Day-to-day lives) ดังนั้นการตลาดที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลที่เกิดจากการวางแผนและปฏิบัติการด้วยความรอบคอบใน ทุก ๆ มิติ หลายองค์กรได้พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบและกลยุทธ์การตลาดจากภาคทฤษฎี รูปแบบที่จับต้องได้เพื่อรักษาโอกาสแห่งความสำเร็จแบบยั่งยืน ทั้งนี้แล้ว เพราะการตลาดเป็นเรื่องของ “Art and Change Management ” ที่ผสมผสานระหว่างการตลาดและการเปลี่ยนแปลงหลายปัจจัย รวมถึงความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
     ดังนั้นแนวคิดทางการตลาดในศตวรรษที่ 21ไม่ได้กำหนดด้วยคำตอบที่ถูกหรือผิดแต่ถูกกำหนดด้วยผลที่เกิดขึ้น แนวคิดใหม่ที่สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหนือกว่า รวดเร็วกว่าและแบ่งปันได้มากกว่าในระหว่างผู้มีส่วนร่วมในสังคม นักการตลาดที่ดีจึงควรตามให้ทันและเข้าใจ พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ นักการตลาด ในศตวรรษที่ 21 จึงควรเป็นยุคของการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจกับลูกค้าให้ ถึงกันได้ง่ายขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ดังนั้นวิธีการทำการตลาดแบบ Marketing 4.0 เหมาะกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน “ ถึงเวลาพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วนะ ” เพราะความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติ และเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราจึงต้องปรับตัวเอง เปลี่ยนวิธีการคิด เพื่อให้วิถีการดำเนินชีวิตของเราสอดคล้องไปกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพื่อปรับใช้กับการทำงานและรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในยุคสมัยที่นักการตลาด ต้องอยู่ได้ และอยู่รอดแบบผู้นำตลอดเวลา
     1.  ยุคแห่งข้อมูล
   โลกเปลี่ยนแปลงสู่ทางเลือกของการตัดสินใจซื้อที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่ามากขึ้น ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าที่ต้องการซื้อ หรือข้อมูลที่สนใจได้ง่ายขึ้น จากการค้นคว้าหาแหล่งข้อมูลจากเทคโนโลยี  เพื่อเปรียบเทียบซื้อ
     2.  สังคมแห่งความคิดเห็น
   เมื่อเทคโนโลยีการเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น ลูกค้ายินดีในการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในการปรับปรุงสินค้า และการให้บริการ ดังนั้น หากกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นผู้ใช้ social network ในชีวิตประจำวัน การตลาดที่คุณควรทำ คือ สร้างช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นโดยตรงกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น Facebook, LINE หรือผ่านหน้า website เพื่อรักษาคุณภาพ และภาพพจน์ของธุรกิจบนโลกออนไลน์
     3.  เชื่อมโยง
   นักการตลาดศตวรรษที่ 21 ควรทำ คือ สร้างช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ เพิ่มเติมจากบริการหน้าร้าน เตรียมระบบ เช่น รวบรวมฐานข้อมูลของสมาชิกจากระบบหน้าร้าน(CRM SYTEM) และระบบออนไลน์เข้าด้วยกัน เชื่อมโยงเพราะไม่ว่าจะหน้าร้านหรือโลกออนไลน์ก็คือร้านเดียวกัน เพื่อความสะดวกและง่ายของลูกค้าในการเข้าถึงสินค้าและบริการ
     4.  Virtual Experience
   “ประสบการณ์ในโลกเสมือนจริง” หรือ “Virtual Experience” ผ่านเทคโนโลยี เช่น Live Streaming, Virtual Reality (VR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกิดมาได้สักพักหนึ่งแล้ว แต่ใช้ไม่กี่กิจกรรม และไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันตลอดเวลา ซึ่งการเกิดขึ้นของ COVID-19 ทำให้หลายประเทศต้องใช้นโยบายตั้งแต่ “Social Distancing” คือ การเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร พร้อมทั้งให้ประชาชนอยู่ในบ้าน ไปจนถึงมาตรการขั้นสูงสุดคือ “Lockdown” หรือปิดเมือง – ปิดประเทศ เพื่อลด และจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัส  ส่งผลให้คนใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ การทำกิจกรรมชีวิตประจำวันต่าง ๆ ผ่าน “โลกเสมือนจริง” นับตั้งแต่การเรียน การทำงาน การเปิดรับความบันเทิง ไปจนถึงการท่องเที่ยว การชมงานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งน่าจับตามองว่าต่อไป Virtual Experience เหล่านี้ มีแนวโน้มแพร่หลายขึ้น และจะกลายเป็น “New Normal” ในการใช้ชีวิตของคนไปในที่สุด ไม่ว่าจะชีวิตการเรียน ชีวิตการทำงาน ไปจนถึงชีวิตส่วนตัว  ดังนั้นการปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงนับเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่รอดของธุรกิจในยุคสมัยนี้
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญของการตลาดในยุคศตวรรษที่ 21
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ เรียนรู้แนวคิดการตลาดแบบใหม่และเข้าใจรูปแบบการจัดการการตลาดที่ดีแบบผู้นำเทรน์ด
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าในการใช้สินค้า บริการ ได้เป็นอย่างดี
รูปแบบการบรรยาย
   -  แบ่งเป็น 2 กิจกรรมโดยนำใช้ แชร์ ช่วย นำเสนอ ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม เพื่อการเกิดมุมมองทางการตลาดรูปแบบใหม่ ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง
   -  วิทยากร ดำเนินรูปแบบการบรรยาย โดยใช้เทคนิค 4D Story telling ได้ความรู้ สนุกสนาน นำกลับไปใช้ได้ผลจริง และใช้การสรุปเนื้อหา รูปแบบ Mentoring Style  ที่เข้มข้นกว่าการสรุปทั่วไป

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

Parte : 1 Over View Marketing

   1. New world Review
           - วิเคราะห์เจาะลึกถึงธุรกิจดังและการปรับตัวของผู้ให้บริการและกลยุทธ์การตลาดยุคศตวรรษที่21

   2. Marketing trend &Technology 2022

           - กลยุทธ์ ปรับเปลี่ยน ปรับใช้ ตามพฤติกรรมผู้บริโภคคาดการณ์ 8 สิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกการตลาดใหม่

   3. Marketing for 21St. Century

           - ชี้ชัด จัดให้ แชร์ไป อะไรคือ “การตลาดสำหรับศตวรรษที่ 21” ที่แท้จริง

Part : 2 Marketing Strategy 

   1. Marketing Revolution

           - เข้าใจภาพรวมของการตลาดในแต่ละยุค และ พฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละรูปแบบธุรกิจ

   2. Digital Marketing Trend and Concept

           - อัปเดตเทรนด์การเปลี่ยนแปลงทางการตลาด ช่องทางที่น่าสนใจในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์

Part : 3 Digital Customer Personas & Influencer Marketing

   1. Brand Statement

           - วิเคราะห์จุดยืนของแบรนด์ เพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ

   2. Customer Personas Analysis

           - เพิ่มเข้าใจหลักการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคตัวจริงของแบรนด์

   3. Customer Journey

           - รู้ขั้นตอนการเดินทางของลูกค้าในแต่ละช่วงของการตัดสินใจ

   4. Digital Touchpoint

           - เรียนรู้ช่องทางที่แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำการตลาดได้ถูกจุด และ ช่วงเวลา

Part : 4 Social Media Marketing Strategy & Digital KPI

   1. Social Media Marketing Strategy (Facebook, IG, Youtube, Twitter,Tiktok)

           - เพิ่มความเข้าใจกับกลยุทธ์ และ พฤติกรรมการใช้งาน Social Media ของผู้บริโภค เพื่อใช้วางกลยุทธ์การตลาดได้อย่างครบองค์

   2. Campaign & Budget Planning

           - เข้าใจถึงหลักการวางแผนการตลาด และ การใช้งบประมาณแต่ละช่องทางของ Social Media Platform อย่างครอบคลุม

   3. Social Media KPI

           - เข้าใจหลักการวัดผลทางการตลาด และ การอ่านค่า Report ต่าง ๆ เพื่อสามารถสื่อสารภายในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
   -  นักการตลาดที่ต้องการเพิ่มมุมมอง ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาทักษะความรู้สู่การต่อยอดเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิม
   -  ผู้บริหาร/เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไกลในอนาคต
   -  พนักงานขาย ที่ต้องการเรียนรู้ ทิศทางการปรับตัวในการวางแผนการตลาด เพื่อการขายแบบยุคใหม่
   -  บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาถึงกลไกกลยุทธ์ ในการทำการตลาด

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การตลาดสำหรับศตวรรษที่ 21 ( Marketing for 21st Century )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การตลาดสำหรับศตวรรษที่ 21, Marketing for 21st Century

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด