หลักสูตร เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ

รหัสหลักสูตร: 66763

จำนวนคนดู 1155 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมองค์กรต่างๆจึงมีแผนการพัฒนาบุคลากรของตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์อยูเสมอทั้งผู้บริหารและบุคลากรจำเป็นต้องมีการประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลดังกล่าวการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

 การจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเขียนจดหมายเชิงธุรกิจด้วยความเข้าใจตรงตามหลักการ พร้อมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การฝึกอบรมจึงเน้นให้เห็นความสำคัญถึงเทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งฝกฝนพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย และความสำคัญของการเขียนจดหมาย/หนังสือธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานในการเขียนข้อความส่วนต่างๆ ของจดหมาย/หนังสือได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนหนังสือ/จดหมายติดต่อธุรกิจแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม กระทัดรัด และตรงวัตถุประสงค์

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. เทคนิค 5 หลักการสำหรับการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจฉบับมืออาชีพ

2.หลักการเขียนหนังสือติดต่อธุรกิจ

  - การเขียนหัวเรื่อง เนื้อเรื่อง จุดประสงค์ของเรื่อง การเขียนท้ายเรื่อง

  - Workshop: ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ/หนังสือธุรกิจ

3.ศิลปะในการเขียนจดหมาย/หนังสือแต่ละชนิด และตัวอย่าง

  - การเขียนจดหมาย/หนังสือการเริ่มสัมพันธ์ทางธุรกิจ

  - การเขียนจดหมาย/หนังสือการยืนยันการนัดหมาย

  - การเขียนจดหมาย/หนังสือการเจรจาธุรกิจ/ยกเลิกเจรจาทางธุรกิจ

  - การเขียนจดหมาย/หนังสือตักเตือนหรือตำหนิ

  - การเขียนจดหมาย/หนังสือตอบปฏิเสธ

  - การเขียนจดหมาย/หนังสือขอร้อง

  - การเขียนจดหมาย/หนังสือขอความร่วมมือ

  - การเขียนจดหมาย/หนังสือขอความช่วยเหลือ

  - Workshop: ฝึกปฏิบัติการเขียนจดหมาย/หนังสือติดต่อธุรกิจกับหน่วยงาน

(ฝึกจากกรณีจดหมายที่ใช้จริงในงาน)

4.หลักในการตรวจร่าง และการแก้ร่างหนังสือติดต่อธุรกิจ

5.การทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาในรูปแบบง่ายๆ

  - Workshop: ฝึกปฏิบัติการทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาในรูปแบบง่ายๆ

6.เสริมทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ /ธุรกิจ

7.สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ธุรกิจ, เทคนิค, การเขียน, จดหมายธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกการนำเข้า 2024 (Deep Import 2024)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกการนำเข้า 2024 (Deep Import 2024) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า