หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพ (The Professional Manager)

รหัสหลักสูตร: 66815

จำนวนคนดู 938 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพ (The Professional Manager)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          คำว่า”ผู้จัดการ” หลายคนคงนึกถึงแต่การเป็นหัวหน้างาน และมีบทบาทคงไม่แตกต่างกัน แต่จริงๆแล้ว ความรับผิดชอบในงานนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะผู้จัดการมีบทบาทในการบริการงานที่เป็นเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ดูภาพรวมในการบริหารงาน บริหารคนในทีม เพื่อให้งานนั้นเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

          หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพ เน้นสร้างความเข้าใจสำหรับคนที่เป็นระดับผู้จัดการซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารงามในภาพรวมของคนในหน่วยงานต้องมีทักษะเชิงลึกในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการที่เป็นอยู่ของหน่วยงาน และสามารถสร้างความน้าชื่อถือในการสร้างแรงจูงใจ ช่วยผลักดันผลงานไม่ว่าระดับหัวหน้างาน พนักงานให้บรรลุตามเป้าหมายหลักขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective )

          1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของผู้จัดการ การพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างแนวคิดในการวิเคราะห์สถานการต่างๆในเชิงกลยุทธ์มาบริหารจัดการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้แนวทางและเทคนิคต่างๆไประยุกต์ใช้ไปรับใช้เพื่อการบริหารงานตนเองและทีมงาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          บรรยาย 30 %

          •เน้นฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 70%

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          •กรอบแนวคิดของการเป็นผู้จัดการ

          •ภาวะของผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

          •บทบาทและความรับผิดชอบของผู้จัดการ

          •Workshop 1: บทบาทของผู้จัดการสมัยใหม่ที่ต้องมี

          •การบริหารคนและการจัดการองค์กร (Organization Management)

          •การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงานจริง

          •การทบทวนเป้าหมายขององค์กร

          •การบริหารทรัพยากรในองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

          •การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน

          •Workshop 2: การวิเคราะห์สภาพปัญหาของงานเพื่อบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

          •สรุป ถาม-ตอบ มอบของรางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

          •ผู้จัดการ หรือผู้ที่กำลังจะเป็นผู้จัดการ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพ (The Professional Manager)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพ, The Professional Manager, อบรม 2566, อบรมหลักสูตร 2566, อบรมออนไลน์, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน