หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence skills)

รหัสหลักสูตร: 67150

จำนวนคนดู 743 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence skills)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     งานบริการ(Service) บุคลากรบางส่วนอาจไม่ได้คิดอะไรมากนักทำงานเพียงเพื่อการแลกมาของเงินตราใช้ในการดำรงชีพของชีวิต และครอบครัวของตนไม่ได้คิดในระยะยาวว่าหากตนเองบริการไม่ดีหรือไม่เหมาะสมทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจและไม่ประทับใจในการบริการนั้น

     สิ่งนี้ที่เป็นผลทำให้รายได้ของพนักงานอาจลดลงได้เพราะงานบริการที่ลูกค้าไม่ประทับใจ และที่สำคัญคือภาพลักษณ์ขององค์กร ผู้ปฏิบัติงานดานบุรีการต้องมีจิตบริการ(Service mind) มีทักษะในการบริการเช่น การสื่อสารในการใช้คำพูด กริยาท่าทาง แม้กระทั้งการสื่อสารผ่าน Line App สิ่งที่ควรปฏิบัติกับลูกค้า และไม่ควรปฏิบัติในการบริการเพื่อนำไปปฏิบัติในการบริการลูกค้าตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องบริการลูกค้าโดยตรงหรือในจุดที่ลูกค้าสัมผัส (Touch Point) เป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายขององค์กรการบริการที่ให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ำ การบอกต่อของลูกค้าในทางที่ดีตามเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์

1.เพื่อเรียนรู้บทบาท ความรับผิดชอบในงานบริการของตนเอง

2.เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ และการควบคุมอารมณ์ในงานบริการ

3.เพื่อรู้จักการสื่อสาร ในการใช้คำพูด ภาษากาย การเข้าหาลูกค้าในการบริการและการใช้คำพูดทางโทรศัพท์ การสื่อสารผ่าน Social (Line app , chatbot)

4.เพื่อสามารถรับคาร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การปรับ Mindset และการสร้างพลังงานบวกในงานบริการเพื่อนาสู่การมีจิตบริการ ความสำคัญของงานบริการในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการปฏิบัติงาน

2.เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้า และการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า (Beyond Customer Service)

3.เรียนรู้คุณสมบัติของนักบริการที่ลูกค้าความคาดหวังในงานบริการ

4.เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในการสื่อสารอย่างมืออาชีพการพูดในงานบริการการสนทนาทางโทรศัพท์การเข้าพบ-บริการลูกค้าการอธิบาย และการตอบคาถามลูกค้า (ฝึกการเหตุการณ์จริงในการปฏิบัติงาน Role Play)

5.เรียนรู้การสื่อสารผ่าน Social (Line app , chatbot) ได้อย่างเหมาะสมให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า

6.เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการรับคาร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (ฝึกการเหตุการณ์จริงในการปฏิบัติงาน Role Play)

7.สรุปการอบรมอย่างมีส่วนร่วม ถาม-ตอบ


ลักษณะการเรียนรู้

1.การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40 %

2.ฝึกปฏิบัติ Workshop 60 %


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•บุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านการบริการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence skills)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาทักษะการบริการที่เป็นเลิศ, Service, เรียนรู้การสื่อสารผ่าน Social, Beyond Customer Service, ฝึกการเหตุการณ์จริงในการปฏิบัติงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด