หลักสูตร สร้างการบริการที่แตกต่างอย่างเป็นเลิศ ( Service mind and Service standard )

รหัสหลักสูตร: 67176

จำนวนคนดู 817 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร สร้างการบริการที่แตกต่างอย่างเป็นเลิศ  ( Service mind and Service standard )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การบริการที่เป็นเลิศ เป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการทำให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่งยืนเพราะการบริการที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งยอดขายและลูกค้าทำให้สามารถรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ได้องค์กรที่พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศจะเริ่มต้นจากผู้บริหารผู้จัดการที่มีมุมมองแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลางและสามารถบริหารระบบการดูแลลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

     ดังนั้นถ้าองค์กรใดให้ความใส่ใจและทำความเข้าใจในเรื่องของการให้ความสำคัญที่ลูกค้า (Customer Focus) เป็นหลักซางเป็นพื้นฐานด้านการสร้างการจดจำที่ประทับใจและส่งผลต่อความรู้สึกลูกค้าซึ่งวิวัฒนาการด้านการบริการตั้งแต่ Service standard จนถึงการบริการแบบ Service Mind และโดยมุ่งเน้นการบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุดองค์กรนั้นก็จะมีความเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบอกต่อของลูกค้าในเชิงบวกที่ดีต่อองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปเพื่อการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการวางโครงสร้างการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบมีกลยุทธ์การบริการและการดำเนินการในทิศทางเดียวกันเพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุค New normal


วัตถุประสงค์

  1.เพื่อเป็นการเรียนรู้ แนวทางของการสร้างระบบการให้บริการ ในองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ

  2.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เห็นตัวอย่าง แนวคิด และวิธีการ ขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการ

  3.เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจ การสร้างงานบริการที่เป็นเลิศ ด้วยการมุ่งเน้นความใส่ใจ ให้ความสำคัญกับลูกค้า


หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1 World of Service

   •กิจกรรมละลายพฤติกรรม

   •แนวคิดด้านการบริการ 2023 (Service Concept)

   •F to G ปรับทัศนคติเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ (ปรับเปลี่ยนสู่การบริการมาตรฐานสากล)

   •วิวัฒนาการด้านการบริการ Service standard to service mind

   •ความหมายที่แท้จริงของ Customer Focus

   •การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ Service Excellence

   •ความแตกต่างระหว่างการสร้างความพึงพอใจ กับ ความประทับใจ

   •เทคนิคการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแบบยั่งยืน

Session 2 เทคนิคการมสร้างความใส่ใจเพิ่มความสำคัญให้ลูกค้า

   •Customer Centric

   • Service Quality Attribute Vs Robot Service

   • SEA Model การสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ

   •เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของคน และความแตกต่างของคน

   •“ทักษะการฟัง” ทักษะสำคัญที่ห้ามมองข้าม เพื่อสัมพันธภาพที่ได้ผล

   •เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

   •กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสารกับลูกค้าและการสร้างประสบการณ์กับลูกค้า(Touching Point)

   •ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้า

Session 3 แนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

   •ประเภทและสาเหตุความไม่พอใจและข้อโต้แย้ง

   •สัญญาณอันตราย! ตัวชี้วัดความไม่พึงพอใจของลูกค้า

   •แนวทางและหลักปฏิบัติในการจัดการกับความไม่พึงพอใจคำบ่น / คำตำหนิ / ข้อร้องเรียนของลูกค้า

   •เทคนิคการบริหารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้ลูกค้า

   •กิจกรรมการจัดการปัญหาและข้อโต้แย้ง

ชมวีดิโอเกี่ยวกับการบริการยุค New normal

กิจกรรม สลับกลุ่ม ออกแบบการบริการที่เป็นเลิศ

สรุปเนื้อหาโดยรวมเพื่อการนำไปปรับใช้ในงาน

ถาม-ตอบ เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา

จบการอบรม


ลักษณะการเรียนรู้

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุดวิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่

   •บรรยายรูปแบบ Story telling สนุกตื่นเต้นมีส่วนร่วมจับประเด็นสำคัญง่ายนำไปใช้ได้จริง 40%

   •Workshop 50%

   •Case Sharing 10%


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  1.  ผู้ที่ทำงานด้านการบริการและผู้สนใจทั่วไป
  2.  บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่านให้มีจิตใจที่รักงานบริการด้วยความจริงใจ
  3.  องค์กรหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาการบริการให้เป็นที่ประทับใจใช้ซ้ำบอกต่อของลูกค้าแบบยั่งยืนด้วยการใช้ Customer focus


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร สร้างการบริการที่แตกต่างอย่างเป็นเลิศ ( Service mind and Service standard )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Service mind, Service standard, ปรับเปลี่ยนสู่การบริการมาตรฐานสากล, เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ Service Excellence

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด