หลักสูตร ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes)

รหัสหลักสูตร: 67252

จำนวนคนดู 641 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

      ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิตหรือบริการจะเป็นตัวทำให้กระบวนการนั้นมีปัญหา ทำให้เกิดการล่าช้ามีต้นทุนสูงส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจได้ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสูญเสียในรูปแบบต่างๆนอกจากจะช่วยให้ส่งมอบงานได้ทันเวลาได้งานที่มีคุณภาพยังสามารถทำให้องค์การลดความสูญเสียทุกรูปแบบ ในกระบวนการทำงานทุกสายงานซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสังเกตและพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้นๆ ให้ดีขึ้นความ สูญเปล่าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวทำให้หน่วยงานหรือองค์การต้องสูญเสียลูกค้าและกำไรที่ควรได้ไปการลดความสูญเปล่าถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคนดังนั้นทุกคนต้องมีความรู้จิตสำนึกการสังเกตหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ


วัตถุประสงค์

   1.  เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการลดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ

   2.  เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

   3.  เพื่อสร้างแนวคิดในการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการในการทำงาน

   4.  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.  ความสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย และลดต้นทุน

2.  แนวคิดและจิตสำนึกในการลดต้นทุน

3.  ความสัมพันธ์ของความสูญเปล่ากับต้นทุน

4.  การลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเปล่า

5.  การลดความสูญเปล่ากับการเพิ่มผลผลิต

6.  ความสูญเปล่า 7 ประการ ในกระบวนการทำงาน

7.  แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า การลด และขจัดความสูญเปล่า

8.  การค้นหาเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่า

9.  สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมิน

Workshop1 การค้นหาความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (7 Wastes) พร้อมนำเสนองานเป็นกลุ่ม


ลักษณะการเรียนรู้

   1.  การบรรยาย 40 %

   2.  เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

   3.  กรณีศึกษา


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความสูญเปล่า 7 ประการ, ความสัมพันธ์ของความสูญเปล่ากับต้นทุน, การค้นหาเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่า, แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่าการลดและขจัดความสูญเปล่า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต