บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด ขอแจ้งปิดวันสงกรานต์ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (กรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ผ่าน LINE @seminardd)

หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ ในการทำงาน

รหัสหลักสูตร: 67352

จำนวนคนดู 296 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ ในการทำงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

       ในการทำงานเรามักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอ หากไม่มีหรือไม่ทราบหลักวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ หรือขาดทักษะในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ก็จะทำให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบก็ยิ่งจะทวีคูณขึ้นหลายต่อหลายเท่าตัวส่งผลกระทบรุนแรงต่อทีมงานและองค์กร ดังนั้น คนทำงานยุคใหม่จึงจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนเทคนิคและศิลปะการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบให้สอดรับกับปัญหา มีทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และลดอุปสรรคปัญหาอาจที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

หลักสูตรทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและการคิดเชิงวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้เข้าอบรม ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และคิดอย่างรอบคอบรอบด้าน การจัดลำดับความสำคัญของงานและข้อมูล การกำหนดวัตถุประสงค์ การประเมินทางเลือกต่างๆในการตัดสินใจ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบ ความเสี่ยง หรือโอกาสต่างๆ ในอนาคต เพื่อวางแผนรับมือหรือป้องกันความเสี่ยง เพื่อช่วยแก้ปัญหาคุณภาพ เครื่องจักร กระบวนการผลิตหรือกระบวนการทำงาน ฯลฯ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

2.เพื่อเรียนรู้เทคนิคการค้นหาต้นตอสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยการเก็บรวมรวมข้อเท็จจริงของปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด

3.เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเพื่อพัฒนาวิธีการทำงาน เห็นโอกาสและสามารถคิดวิธีการทำงานใหม่ เพื่อปรับปรุงในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานและพนักงานในการ คิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจเพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงรุกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและ

ตัดสินใจในการทำงานระดับต่างๆ

•บทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจตามขอบเขตหน้าที่ของพนักงานระดับต่างๆ

•แนวทางการสร้างทัศนคติเชิงรุก เพื่อความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในการบริการลูกค้า


2พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานที่มักเกิดขึ้นในการทำงานเพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้างานที่เหมาะสม

•เทคนิคกระตุ้นต่อมคิดเชิงระบบเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในงาน

•Workshop: ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานที่ มักพบเจอ

•นำเสนอและแชร์ประสบการณ์การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานที่มักเกิดขึ้นเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน


3พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

•เครื่องมือการคิดเชิงวิเคราะห์และกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิค DMAIC

-Define ระบุปัญหาให้ชัดเจน

-Measure ตรวจสอบความรุนแรงของปัญหา

-Analyze วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นต้นตอ

-Improve เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย

-Control ควบคุมและติดตามผลเพื่อปรับปรุง

-กรณีศึกษา: ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
• หัวหน้างาน / พนักงาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ ในการทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ, การสร้างทัศนคติเชิงรุก, การคิดเชิงวิเคราะห์, เทคนิคกระตุ้นต่อมคิดเชิงระบบ, เทคนิค DMAIC, วิเคราะห์หาสาเหตุ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด